Základní škola
Konečná
Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884, tel.: 569 427 850, e-mail: zskon@hbnet.cz
Právě se nacházíte zde:

Aktuální sdělení

Postup čerpání ošetřovného v době uzavření školy


Vážení rodiče,

na níže uvedeném odkazu najdete informace k čerpání ošetřovného.

Informace k ošetřovnému

Mgr. Jana Beránková


Distanční výuka od 14.10.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

z důvodu vládního nařízení přechází od středy 14.10.2020 žáci I. i II. stupně na distanční výuku. Výjimku tvoří třídy podle § 16 odst. 9 (speciální třídy), ty se budou nadále vzdělávat prezenčně dle svého rozvrhu. Školní družina i školní klub jsou pro žáky běžných tříd uzavřeny.

 • Žáci I. stupně budou pokračovat v distančním vzdělávání převážně v asynchronní podobě. Zadání úkolů si budou koordinovat třídní učitelky. Komunikace s rodiči bude vedena prostřednictvím e-mailu či telefonu, synchronní výuka či konzultace dle individuální domluvy s učitelkami.
 • Žáci II. stupně mají zřízeny účty v on-line prostředí Microsoft Teams, kde budou pracovat jak synchronně v rámci videokonferencí z hlavních předmětů – ČJ, M a AJ, tak asynchronně v ostatních předmětech. Rozvrh videokonferencí obdrží od svých třídních učitelů. Pro testování, případné při technických obtížích budeme i nadále využívat Moodle, jež se nám na jaře rovněž osvědčil.
 • Žákům, kteří nemají notebook či tablet, jsme umožnili jejich zapůjčení. V případě, že nemáte doma vůbec připojení k internetu, učitelé zajistí jinou formu distančního vzdělávání (jako na jaře loňského školního roku).

Upozorňujeme žáky na povinnost se distančně vzdělávat, na hodnocení distanční výuky a na povinnost zákoných zástupců do tří dnů děti z distanční výuky řádně omlouvat.

V případě nejasností se neváhejte na nás obrátit – tel. 569 427 850, popř. 731 641 930

e-mail: zskon@hbnet.cz

S přáním lepších dnů

Mgr. Jana Beránková


Informace ke smíšené formě výuky

Vážení rodiče,

s ohledem na vydání krizových opatření Vlády ČR bude na naší škole probíhat střídavá distanční výuka na druhém stupni.

V týdnu 12.-16.10. se budou distančně vzdělávat žáci tříd VIII.A a IX.A (ostatní žáci dochází do školy prezenčně).

V týdnu 19.-23.10. se budou distančně vzdělávat žáci tříd VI.A, VII.A, VII.B (ostatní žáci dochází do školy prezenčně).

26. a 27.10. budou MŠMT vyhlášeny v ZŠ, ZUŠ, SŠ a konzervatořích jako dny volna. Následuje státní svátek 28.10. a dva dny řádných podzimních prázdnin 29. a 30. 10.

Školní klub je do odvolání uzavřen.

Nebude-li provoz školní jídelny přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Odběr bude možný pouze v čase 12,15 - 12,50 hod.

vedení školy


Mimořádné opatření MZd


Vážení rodiče,

S účinností od 25.9.2020 0:00 hodin platí toto Mimořádné opatření MZd ke karanténě a izolaci. Konkrétní žáky, popř. třídy budeme v případě potřeby kontaktovat.

Mimořádné opatření MZd

vedení školy


Obnovení provozu školní jídelny

Vážení rodiče,

S účinností od úterý 22.9.2020 se obnovuje stravování ve školní jídelně.

vedení školy


Oznámení

Vážení rodiče, žáci a přátelé školy,

s politováním Vám touto cestou oznamujeme, že z důvodu současné epidemiologické situace jsme byli nuceni zrušit v Havlíčkobrodských listech avizované připomenutí oslav 40. výročí školy – všechny akce konané v areálu školy tímto přesouváme na „příznivější období“, tedy pravděpodobně konec školního roku. Zároveň Vás tímto zveme na doprovodnou akci oslav, která se koná od 17.9. do 21.10.2020 v klubu Oko – výstava Studentská revoluce. Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží ve čtvrtek 17.9.2020 od 16,00 hodin, po ní bude následovat přednáška Mgr. Hazdry – ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů (viz pozvánka).

Pozvánka

vedení školy


Přerušení provozu školní jídelny

Vážení rodiče,

z důvodu karantény ve ŠJ Wolkerova se od zítřka, 10.9. až do odvolání nevaří. Prosíme tímto, abyste svým dětem dali vydatnější svačiny, pamatujte zejména na odpolední pobyt v ŠD a ŠK. Hlavní chod školy není omezen.

Dále prosíme, abyste z důvodu zhoršení epidemiologické situace opět děti vybavili dvěma čistými rouškami v sáčku.

Omlouváme se za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení a spolupráci.

vedení školy


Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče,

na níže uvedeném odkazu naleznete informace, týkající se zahájení školního roku vzhledem k opatřením vydaným MŠMT.

Informace k zahájení školního roku

Příjemný start nového školního roku přeje

vedení školy


Slavnostní přivítání prvňáčků

z důvodu personálních změn na škole, ke kterým došlo v průběhu prázdnin, bude novou paní učitelkou 1. třídy Mgr. Blanka Hamrová.

Slavnostní přivítání prvňáčků se za účasti rodičů uskuteční v tělocvičně školy dne 1.9.2020 od 8,30 hodin.

Na setkání s Vámi i novými žáčky se těší kolektiv zaměstnanců školy.

Mgr.Jana Beránková


Obědy

Upozorňujeme všechny strávníky, že stravenky je možné si vyzvedávat od 26.8.2020 od 8 do 13 hodin.

vedoucí jídelny


Slovo ředitelky školy

Vážení rodiče, milí žáci,

rozdáním vysvědčení dnes skončilo druhé pololetí tohoto „netradičního“ školního roku. Uplynuly téměř čtyři měsíce, které díky koronaviru „hodily“ nejen naši školu, ale celý systém českého školství do naprosto neznámých vod.

Nutno podotknout, že na začátku jsme byli vlastně všichni neplavci. Protože utopit se nechtěl nikdo, tak jsme se nadechli a začali dělat první tempa. Snažili jsme se od začátku, aby systém vzdělávání na dálku byl pro žáky a rodiče menších dětí co nejjednodušší. Na I. stupni jsme zvolili primárně elektronickou komunikaci, na II. stupni její kombinaci s Moodlem – softwarem pro tvorbu elektronických kurzů přenášených po internetu. Velkým pomocníkem pro učitele i žáky jistě byly další webové portály, programy České televize i zpřístupnění interaktivních učebnic některých nakladatelství.

Od začátku jsme se také museli potýkat s limity danými zejména IT vybavením školy, učitelů i žáků. Společně se nám snad podařilo zajistit, aby každý žák mohl nějakou formou distanční výuku absolvovat. Tam, kde chyběla technika, pomohl papír, kopírka, pošta nebo paní učitelky, které se mnohdy proměnily v pošťačky doručující úkoly až do domu.

Velice si cením toho, že mnozí kolegové a kolegyně značně posílili svoje IT kompetence, ráda jsem nahlížela do kurzů v Moodlu, pročítala pracovní listy, prohlížela fotografie a komunikovala s nimi i s Vámi rodiči o tom, co se daří, co příliš nejde a jak se s tím perete.

Poděkování tedy patří celému pedagogickému sboru za jeho přístup, trpělivou a mnohdy vysilující práci při výuce či výrobě dárků pro budoucí prvňáčky. Jsem na ně pyšná. A nesmím zapomenout ani na provozní zaměstnance, kteří se starali v těchto těžkých chvílích o běžný chod školy a zejména o zvýšenou hygienickou náročnost na její prostředí a snažili se pomáhat třeba šitím roušek pro nemocnici či domov pro seniory.

Můj velký obdiv samozřejmě patří i Vám – rodičům. Ze dne na den jste se najednou stali domácími učiteli, kteří navíc museli řešit svoje každodenní starosti s domácností, péčí o mladší děti či pracovní záležitosti. Těší mě, že za celou dobu distanční výuky jsem neobdržela žádnou formální stížnost na její způsob, a pokud jste měli připomínky, byly vždy smysluplné, a my jsme se je snažili akceptovat. Velice mě potěšila řada Vašich mailů, ve kterých jste děkovali mně osobně a paní učitelkám či asistentkám za jejich vstřícný přístup, pomoc a neocenitelné rady.

Poděkování patří též Vám, milí žáci. I pro Vás byla celá situace nesnadná, přesto se s ní většina z Vás popasovala statečně. Nejtěžší to určitě letos měli deváťáci, kteří dost dlouho nevěděli, kdy a jakou formou budou letošní přijímačky probíhat. Moc nás těší, že jste všichni přijati, a přejeme Vám, ať se Vám v dalším studiu daří a splní se Vám všechny sny.

Závěrem mi dovolte popřát všem krásné léto, zasloužený odpočinek a pevné zdraví.

Těšíme se na setkání v září nového školního roku.

Mgr. Jana Beránková


Informace o předávání vysvědčení

Vážení rodiče,

předání vysvědčení proběhne v úterý 30.6 od 8:10 v kmenových třídách bez rozdělení do skupin. Je stále nutné dodržovat následující opatření:

ve společných prostorách (šatna, chodba) je stále zapotřebí nosit roušku. Ve třídě rouška nutná není.

Žáci, kteří v rámci režimu prvního stupně a konzultacích na druhém stupni nenavštěvovali školu, musí donést vyplněné čestné prohlášení.

Nepředaná vysvědčení je možné si vyzvednou v kanceláři školy v úřední hodiny každé úterý od 9 do 12 hodin.

Děkujeme za bezvadnou spolupráci v tomto náročném školním roce.

Čestné prohlášení k předání vysvědčení

vedení školy


Informace pro rodiče v souvislosti s dalším rozvolňováním režimu školy

Vážení rodiče,

po jednání vlády 25.5.2020 došlo k dalším změnám v harmonogramu uvolňování ve školství.

Od 1.6.2020 mohou na základě dobrovolnosti nastoupit k prezenčním aktivitám žáci speciálních tříd I. stupně a od 8.6.2020 k příležitostným konzultacím žáci běžných i speciálních tříd II. stupně.

Níže naleznete informace o průběhu aktivit a čestné prohlášení pro žáky běžných tříd II. stupně

Informace pro rodiče žáků II. stupně (běžné i speciální třídy), kteří budou navštěvovat školu v rámci konzultačních hodin od 8.6.2020

Čestné prohlášení pro žáky běžných tříd II. stupně

vedení školy


Hodnocení žáků za II. pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče,

na níže uvedeném odkazu naleznete kritéria pro hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

Hodnocení žáků za II. pololetí školního roku 2019/2020

vedení školy


Informace pro rodiče žáků, kteří budou od 25.5 navštěvovat školu

Vážení rodiče,

v dokumentu níže naleznete informace pro žáky prvního stupně, kteří budou navštěvovat školu od 25. května.

V případě nejasností se na nás neváhejte obrátit.

Informace pro rodiče žáků, kteří budou od 25.5 navštěvovat školu

vedení školy


Informace k postupnému otevírání školy

Vážení rodiče,

v souborech níže naleznete informace o provozu školy pro žáky devátých ročníků od 11. května a pro žáky prvního stupně od 25. května.

V případě nejasností se na nás neváhejte obrátit.

Informace k osobní účasti žáků ve škole

Čestné prohlášení

Manuál o ochraně zdraví a provozu škol MŠMT

vedení školy


Žáci zapsaní do 1. ročníku

Vážení rodiče,

níže najdete seznam žáků zapsaných do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021.

Seznam zapsaných žáků

Doufáme, že se na nás prvňáčci těší stejně jako my na ně.

vedení školy


Upozornění k zápisu

Aktuální informace o průběhu zápisu včetně příloh najdete v záložce "Zápis do 1. tříd".

Přihlášky přijímáme až od 3.4.2020.

vedení školy


Pomoc rodinám ve finanční tísni

Vážení rodiče,

pokud jste se ocitli v tíživé finanční situaci způsobené opatřeními vlády souvisejícími s hrozbou koronaviru, můžete si požádat o jednorázový příspěvek zde.

Grant pro rodiny s dětmi

Mgr. Jana Beránková
ředitelka školy


Poděkování

Vážení rodiče, milí žáci,

chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat za zodpovědný přístup k nastalé situaci, která je pro nás všechny náročná a prověří v mnohém naše charaktery, ale na druhou stranu nás jistě dokáže i stmelit. Jsme rádi, že píšete, voláte, fotíte úkoly, či hledáte další možnosti spojení. I my se snažíme cestu komunikace nadále zjednodušit. Jsme tu pro Vás, v případě potřeby se na nás neváhejte s čímkoliv obrátit.

Zaměstnanci ZŠ Konečná


Žádost o ošetřovné a nové úřední hodiny

Z důvodu přibývajících mimořádných opatření upřednostněte prosím elektronické podání žádosti o ošetřovné (stačí zaslat na e-mail školy jméno a třídu dítěte), formulář Vám co nejrychleji pošleme zpět.

Pokud nemáte možnost elektronické komunikace, papírové formuláře Vám předáme pouze v úředních hodinách, které z důvodů minimalizace osobního kontaktu upravujeme na:

pondělí a středu – vždy od 8,00 do 11,00 hodin

Mgr. Jana Beránková
ředitelka školy


Aktuální informace o distančním vzdělávání

Vážení rodiče,

v tuto chvíli intenzivně pracujeme na tom, abychom všichni společně zvládli nepříznivou situaci a co nejvíce Vám usnadnili domácí vzdělávání žáků.

Pro žáky I. stupně a speciálních tříd jsme zvolili primárně e-mailovou komunikaci třídních učitelek s Vámi – rodiči. Veškeré úkoly k samostudiu dostanete přímo od nich. Prosíme Vás proto, abyste zaslali své e-maily třídním učitelům (viz Kontakty na webu).

Pro žáky běžných tříd II. stupně momentálně chystáme využití systému on-line výuky. Pro provoz systému na straně uživatelů je potřebný pouze standardní internetový prohlížeč (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox apod.).

Pokud by nastal nějaký technický problém, okamžitě Vás budeme informovat o změně.

Věřím, že vše společně zvládneme a že se dočkáme lepších zítřků.

Sledujte prosím pravidelně naše webové stránky, kde budeme informace aktualizovat.

Prosíme žáky II. stupně, aby na e-maily svých třídních učitelů (záložka Kontakty) zaslali své e-maily (mějte na paměti, že z Vaší adresy se mnohdy jméno nedá poznat, proto se do mailu podepište).

Přeji všem hodně síly a pevné zdraví v nelehké situaci.

Mgr. Jana Beránková
ředitelka školy


Užitečné odkazy pro domácí výuku

Nakladatelství FRAUS (využíváme učebnice ČJ pro II. stupeň)

Do odvolání byly uvolněny všechny elektronické učebnice pro základní a střední školy pro všechny žáky zdarma. Stejně tak bylo poskytnuto i prostředí pro on-line komunikaci učitelů s žáky – vzdělávací portál Fred. Pro domácí procvičování rodičů s žáky je také plně k dispozici portál Škola s nadhledem, který je též zdarma.www.fraus.cz

Nakladatelství Nová škola

Kterékoli multimediální interaktivní učebnice mohou žáci využívat zdarma po dobu 30 dní. Pokud by uzavření škol trvalo déle, volně bezplatná licence bude prodloužena do 30. 6. 2020 ucebnice.online. Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou k dispozici výuková videa obsahující výklad ke každému cvičení z učebnic. Video: www.matyskova-matematika.cz

SCIO

Zpřístupnilo testy pro domácí opakování pro žáky od 3. třídy https://www.sciodat.cz/.

SmartClass

Přes webové stránky naší školy je přístupný systém jazykové laboratoře SmartClass. Žáci, kteří již v učebně pracovali, mají zřízené uživatelské jméno a heslo (stejné jako při přihlašování v učebně) a mohou vypracovávat úlohy, které budou učitelé postupně přidávat.

Další užitečné odkazy jsou dostupné např. na stránkách MŠMT aj.


Informace pro rodiče o uzavření školy.

 1. Škola je dle Mimořádného nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10.3.2020 a Vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR ze dne 12.3.2020 od 16.3.2020 (po jarních prázdninách) uzavřena do odvolání.
 2. Žádost o ošetřovné pro děti do 10 let lze vydat dvojím způsobem:
  1. bude Vám zaslána v pondělí 16.3. 2020 elektronicky na Váš e-mail, pokud z něj odešlete podklady (jméno, příjmení a třídu dítěte) na adresu zskon@hbnet.cz – podklady můžete zasílat ihned
  2. bude Vám vydána v papírové podobě v ředitelně (popř. kanceláři) školy od pondělí 16.3.2020 každý všední den od 7,00 do 12,00 hodin
 3. Informace k náhradní výuce prostřednictvím zadaných úkolů pro žáky jednotlivých tříd budou zveřejněny ve středu 18.3.2020 na webu, v záložce Kontakty najdete i e-mailové adresy jednotlivých učitelů – sledujte prosím pravidelně webové stránky školy.

Mgr. Jana Beránková
ředitelka školy


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Mimořádné opatření

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Informace pro rodiče a školská zařízení

STÁVKA UČITELŮ 6.11.2019

Vážení rodiče,

ve středu 6.11.2019 se ke stávce pedagogických zaměstnanců připojí individuálně několik učitelů. Výuka i chod školní družiny a školní jídelny bude zajištěn bez omezení se suplováním (bez odpolední tělesné výchovy).

Mgr. Jana Beránková

ředitelka školy

Konzultační hodiny – školní rok 2019/2020

Jméno pracovníka Konzultační hodiny Konzultační hodiny
BARÁKOVÁ Dagmar St 9,05 – 9,50
BERANOVÁ Martina Út 7,15 – 7,45 Čt 7,15 – 7,45
ČAPKOVÁ Jarmila Čt 9,00 – 10,00
DOBROVOLNÁ Helena Út 13,00 – 13,30 Čt 12,30 – 13,00
ĎURTA Jozef Po 14,00 – 15,00
FENDRYCHOVÁ Renata Čt 10,15 – 11,00
GRYČOVÁ Dana Út 7,30 – 8,00 Čt 7,30 – 8,00
HAMROVÁ Blanka Út 11,10 – 11,55
KLOFÁČOVÁ Helena Út 7,15 – 7,45 Čt 7,15 – 7,45
LANGPAULOVÁ Jana Po 8,10 – 8,55
NĚMEČEK Jiří Út 11,10 – 11,55
PIPKOVÁ Adriana Út 14,00 – 15,00
POLCEROVÁ Dana Út 7,00 – 7,45
SIGMUNDOVÁ Zdeňka Čt 13,00 – 13,45
ŠIMO Lenka St 10,15 – 11,00
VESELÝ Jindřich Pá 11,10 – 11,55
ŽÁČKOVÁ Anděla Út 7,00 – 7,45 Čt 7,00 – 7,45

UPOZORNĚNÍ PRO ŽÁKY 5. – 9. ROČNÍKŮ BĚŽNÝCH TŘÍD A PRO ŽÁKY TŘÍD SPECIÁLNÍCH

Prosíme, aby si každý žák zakoupil visací zámek (viz obrázek níže) k nově pořízeným šatním skříňkám.


Stravenky

Stravenky na měsíc září si můžete vyzvednout ve školní jídelně od 27. 8. 2019 od 8,00 hod. do 13,00 hod


Certificate of Appreciation

Naše škola se zaregistrovala do mezinárodního vědeckého a vzdělávacího program Globe, ve kterém žáci zkoumají přírodu a aktivně zlepšují životní prostředí v okolí své školy. Projekty Globe usilují o to, aby se děti učily o přírodě vlastním prožitkem a bádáním. Globe v ČR koordinuje vzdělávací centrum Tereza v Praze a do jejich aktivit je zapojeno přes 130 škol z celé republiky.

Od jara jsme se zúčastnili kampaně Trees are beatiful – Stromy jsou krásné. Našim úkolem bylo najít vhodný strom, popsat místo kde strom roste, shromažďovat data pro další výzkum s Globe a fotit strom s aplikací GrowApp. Závěrečným úkolem bylo natočit krátké video o našem buku, ve které jsme měli vysvětlit, proč jsme si vybrali právě tento strom. Členové Enviro kroužku s Barborou Lebedovou z IX.A, která text překládala do anglického jazyka, se zhostili tohoto úkolu na výbornou. Pan učitel Jiří Němeček celé video opatřil anglickými titulky.

Patříme mezi 25 školních evropských týmů, kteří zaslali video do soutěže Spring Tree Video v rámci kampaně Phenology. Získali jsme certifikát potvrzující naši účast ve video soutěži Jarní strom.

Registrací do programu Globe jsme získali zdarma i řadu pomůcek, které budeme využívat v Badatelském nebo školním klubu. Tématem pro školní rok 2019/2020 bude Voda a sucho.

Certifikát


AKTIVNÍ PRÁZDNINY NA ZŠ KONEČNÉ

POUZE JEDEN TÝDEN. (Z DŮVODU NENAPLNĚNOSTI SE DRUHÝ TERMÍN RUŠÍ)

I o prázdninách můžeš do školy (týden zábavy a her)

Komu je akce určena: Pro předškoláky a žáky 1.– 4. třídy (šk. r. 2018-19).

Termín: 15. – 19. 7. 2019

Časová dotace: Po – Pá, 8.00 – 14.00 hod.

Stravování: Vlastní zásoby.

Pitný režim: Zajištěn (dle programu).

Dozor: Pedagogický dozor po celý týden.

Počet účastníků: Omezen (min. 15 dětí, max. 30 dětí).

Program (dle počasí) – změna vyhrazena: Zahájení a ukončení vždy v areálu školy.

Cena: Kč 0,- (každý účastník si sám hradí případnou dopravu a vstupy – dle programu).

I. termín: 15. - 19. 7. 2019

Datum Po 15. 7. Út 16. 7. St 17. 7. Čt 18. 7. Pá 19. 7.
Dozor p. Polcerová
p. Tvrdíková
p. Baráková
p. Caklová
p. Zimmermanová
p. Kubíková
p. Žáčková
p. Tvrdíková
p. Hamrová
p. Gryčová
p. Petrlíková
p. Mičková
p. Kučerová
p. Choutková
p. Březinová
Téma Ekoprojekt
Zelený ostrov
Hrad Lipnice Muzeum Dr.A. Hrdličky
Skanzen Zichpil
Pelestrov Zámek
Světlá n. S.

Aktivní prázdniny 15. 7. 2019

S sebou: svačinu, oblečení a obuv do terénu, 50,- Kč.


Aktivní prázdniny 17. 7. 2019

Ve středu 17. 7. 2019 se koná výlet do Humpolce, kde navštívíme muzeum Dr. Aleše Hrdličky a skanzen Zichpil.

Sraz v Havl. Brodě na dopravním terminále v 7.00 hodin na stanovišti č. 17. (Odjezd v 7.15 hod..)

S sebou: sportovní oblečení a obuv, pláštěnku, svačinu, pití, 100,- Kč (na vstupy, jízdné, vedlejší nutné výdaje), kapesné, kartičku pojišťovny, souhlas s účastí na výletě (kdo ještě neodevzdal).

Bližší informace u Mgr. A. Žáčkové nebo vychovatelky školního klubu R. Tvrdíkové.

Rozchod dětí ve 14.00 hod. od budovy školy.

Souhlas rodiče


Aktivní prázdniny 19. 7. 2019

V pátek 19. 7. 2019 se koná výlet do Světlé nad Sázavou, kde navštívíme zámek.

Sraz v Havl. Brodě ve vstupní hale vlakového nádraží v 7.30 hodin. (Odjezd v 8.00 hod..)

S sebou: sportovní oblečení a obuv, pláštěnku, svačinu, pití, 100,- Kč (na vstup, jízdné, vedlejší nutné výdaje), kapesné, kartičku pojišťovny, souhlas s účastí na výletě (kdo ještě neodevzdal).

Bližší informace u p. Kučerové 732 460 182 nebo p. Choutkové 724 094 674.

Rozchod dětí ve 14.00 hod. z vlakového nádraží.

Souhlas rodiče


Oběd 28.6.2019

Dne 28.6.2019 ( vysvědčení ) bude všem žákům odhlášen oběd. Kdo bude mít zájem o oběd, přihlásí si ho ve školní jídelně do 25.6.2019.

11. Společenský večer SRPDŠ

při Základní škole Havlíčkův Brod, Konečná 1884 se bude konat 17.5.2019 v 19.00 hodin v restauraci U Panských

Vstupné 100,- Kč

Vstupenky možno zakoupit v kanceláři školy.


AKTIVNÍ PRÁZDNINY NA ZŠ KONEČNÉ

Termín letošních aktivních prázdnin:

I. 15.-19.7.2019

II. 12.-16.8.2019

Program bude jako vždy upřesněn na webových stránkách školy.

Počet účastníků je omezen (min. 15 a max. 30 dětí - předškoláků a žáků 1.-4. třídy šk. r. 2018/2019).

Při nenaplnění minimálního počtu dětí bude akce zrušena.

Přihlášky budou přijímány do 21.6.2019 na tel. č. 569 427 850 - kancelář ZŠ.


Seznam přijatých žáků

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020


Den otevřených dveří

ZŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884 zve rodiče budoucích prvňáčků, rodiče žáků a veřejnost na Den otevřených dveří dne 21. 3. 2019 od 800 do 1600 hod.

Program:

8:00 - 9:00 hod. deskové hry – ŠK p. vych. Tvrdíková
9:05 - 9:50 hod. ukázková hodina pro MŠ v 1.A a 2.A p. uč. Beranová, p. uč. Polcerová
9:05 – 9:50 hod. matematika 5.A p. uč. Klofáčová
10:15 - 11:00 hod. anglický jazyk 6.D (speciální třída) p. uč. Žáčková
12:05 – 12:50 hod. Seznamte se s člověkem (přírodopis 8.A) p. uč. Pipková
12:05 – 12:50 hod. míčové hry 5.A p. uč. Klofáčová
13:00 – 14:00 hod. činnosti ŠD p. vych. Petrlíková, p. vych. Mičková
14:00 – 15:30 hod. keramika - točířský kruh p. vych. Tvrdíková

Možnost prohlídky školního areálu, náhledu do jakékoliv vyučovací hodiny, informace u vedení školy.

Těšíme se na shledanou


Ředitelské volno

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 školského zákona vyhlašuji na pondělí 11.2.2019 z organizačních důvodů ředitelské volno. Provoz školní družiny bude pro zájemce zajištěn. Obědy budou žákům automaticky odhlášeny, zajištěn ho budou mít pouze děti přítomné v družině.Konzultační hodiny – školní rok 2018/2019

Jméno pracovníka Konzultační hodiny Konzultační hodiny
BARÁKOVÁ Dagmar Po 9,05 – 9,50
BERANOVÁ Martina Út 7,15 – 7,45 Čt 7,15 – 7,45
DOBROVOLNÁ Helena St 12,00 – 12,30 Pá 11,00 – 12,00
ĎURTA Jozef Po 14,30 – 15,30
FIALOVÁ Magda St 8,00 – 9,00
GRYČOVÁ Dana Út 7,30 – 8,00 Čt 7,30 – 8,00
HAMROVÁ Blanka St 10,15 – 11,00
HLAVÁČOVÁ Markéta Po 13,00 – 13,45
JURÁKOVÁ Jana St 7,15 – 8,00
KLOFÁČOVÁ Helena Út 7,15 – 7,45 Čt 7,15 – 7,45
KOSKOVÁ Hana St 9,05 – 9,50
LANGPAULOVÁ Jana Po 8,10 – 8,55
NĚMEČEK Jiří Čt 8,10 – 9,00
PIPKOVÁ Adriana Po 13,00 – 14,35 Pá 8,10 – 9,50
POLCEROVÁ Dana Pá 12,00 – 12,50
SIGMUNDOVÁ Zdeňka Po 13,00 – 13,45
TURKOVÁ Kateřina Čt 11,10 – 11,55
VESELÝ Jindřich Út 11,10 – 11,55
ŽÁČKOVÁ Anděla Po 7,15 – 7,45 St 7,15 – 7,45

Upozornění pro strávníky školní jídelny

V týdnu od 27. 8. – 31. 8. 2018 od 8,00 do 13, 00 hod. si vyzvedněte stravenky na měsíc září.


Úřední hodiny o prázdninách

Úterý 9-12 hod.


Informace pro rodiče, kteří hradí stravné ze SPOROŽIROVÉHO ÚČTU

Změna souhlasu k inkasu stravného ze sporožirových účtů

Sdělujeme Vám tímto, že do 10.7.2018 je nutné provést změnu souhlasu k inkasu stravného ze sporožirového účtu. Důvodem je postupné omezení, zrušení některých služeb České spořitelny. Mezi rušené služby patří i sběrné účty.

Je nutné provést následující operace:

 • Zrušit souhlas k inkasu pro účet 100024341 kód banky 0800
 • Dát souhlas k inkasu pro účet 6032521 kód banky 0100

Nový souhlas k inkasu předat vedoucí školní jídelny p. Badžgoňové nejdéle do 13.7.2018.

V případě, že nebude změna provedena a platba za stravu uskutečněna, nebude poskytnuta strava!

Děkujeme Vám za spolupráci.

S pozdravem

Mgr. Miloš Fikar, ředitel ZŠ v.r.


AKTIVNÍ PRÁZDNINY NA ZŠ KONEČNÉ

I o prázdninách můžeš do školy

(2 týdny zábavy a her)

Komu je akce určena: Pro předškoláky a žáky 1.– 4. třídy (šk. r. 2017-18).

Termín: I. 16. – 20. 7. 2018, II. 13. – 17. 8. 2018.

Časová dotace: Po – Pá, 8.00 – 14.00 hod.

Stravování: Vlastní zásoby.

Pitný režim: Zajištěn (dle programu).

Dozor: Pedagogický dozor po celý týden.

Počet účastníků: Omezen (max. 30 dětí).

Program (dle počasí) – změna vyhrazena: Zahájení a ukončení vždy v areálu školy.

Cena: Kč 0,- (každý účastník si sám hradí případnou dopravu a vstupy – dle programu).

Přihlášky: Na tel. č. 569 427 850 – kancelář ZŠ.

I. termín: 16. - 20. 7. 2018

Datum Po 16. 7. Út 17. 7. St 18. 7. Čt 19. 7. Pá 20. 7.
Dozor p. Hlaváčová
p. Kučerová
p. Choutková
p. Beranová
p. Ďurta
p. Tvrdíková
p. Žáčková
p. Gryčová
p. Stojanová
p. Polcerová
p. Mičková
Téma Havl. Brod a okolí Stvořidla Umělecká dílna Přibyslav Vlkovsko Lipnice n. S.

II. termín: 13. - 17. 8. 2018

Datum Po 13. 8. Út 14. 8. St 15. 8. Čt 16. 8. Pá 17. 8.
Dozor p. Juráková
p. Langpaulová
p. Dobrovolná
p. Fendrychová
p. Zimmermannová
p. Fialová
p. Veselý
p. Smažíková
p. Sigmundová
p. Pavlíková
Téma "Kočičí den"s AJ BAN Havlíčkobrodskem Tradiční a netr.sporty Vycházka Pelestrov

Aktivní prázdniny 18. 7. 2018

Ve středu 18. 7. 2018 se koná výlet do Přibyslavi, kde navštívíme městské muzeum, keramickou dílnu a věž.

Sraz v hale vlakového nádraží v 7.45 hodin. (Odjezd v 8.02 hod..)

S sebou: sportovní oblečení a obuv, pláštěnku, svačinu, pití, 175,- Kč (na vstupy, jízdné, výrobek z kruhu, který obdržíte v září), kapesné, kartičku pojišťovny, souhlas s účastí na výletě (kdo ještě neodevzdal).

Kontakt na pedagogický dozor během výletu 728 919 231.

Bližší informace u Mgr. A. Žáčkové nebo vychovatelky školního klubu R. Tvrdíkové, popř. na emailové adrese RenataTvrd@seznam.cz.

Návrat autobusem ke škole ve 14.00 hod.

Souhlas rodiče


Školní akademie


Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů


10. Společenský večer SRPDŠ

10. Společenský večer SRPDŠ při Základní škole Havlíčkův Brod, Konečná 1884 se bude konat 25.5.2018 v 19.00 hodin v restauraci U Panských vstupné 100,- Kč. Vstupenky možno zakoupit v kanceláři školy.


Seznam žáků přijatých do 1.ročníku

Seznam přijatých žáků


Informace školní jídelny

Informace školní jídelny


Ředitelské volno

Dne 30.4.2018 vyhlašuji z organizačních důvodů (seminář pro pedagogický sbor) ředitelské volno.

Mgr. Jana Beránková


Termín aktivních prázdnin

I. termín: 16. - 20. 7. 2018

II. termín: 13. - 17. 8. 2018


Opět vyrážíme! S KONEČNOU NA CESTU NEKONEČNOU…

Po metropolích Rakouska a České republiky tentokrát do Budapešti, hlavního města Maďarska. Exkurze proběhne ve středu 16. května a i tentokrát si budou muset žáci svou účast vybojovat splněním daných úkolů.


Den otevřených dveří

ZŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884 zve rodiče budoucích prvňáčků, rodiče žáků a veřejnost na Den otevřených dveří dne 13.3.2018 od 8:10 do 16:00 hod.

Program

8:10-10:00 hod.Keramika ŠDp. Petrlíková
9:05-9:45 hod.Český jazyk 2., 4., 5.Dp. uč. Žáčková
9:05-9:45 hod.Ukázková hodina pro MŠ v 1.A, 2.Ap. uč. Gryčová, p. uč. Polcerová
11:10-11:55 hod.Zábavné míčové hry 4.Ap. uč. Klofáčová
12:05-12:50 hod.Dílna čtení 5.Ap. uč. Beranová
12:00-12:50 hod.Keramický kroužekp. Tvrdíková
14:00-15:00 hod.Počítačový kroužekp. Tvrdíková
14:10-15:40 hod.Klub deskových herp. uč. Němeček
14:30-15:00 hod.Program eTwinning a Erasmus (žáci 7.A)pč. uč. Němcová, p. uč. Fialová
15:00-16:00 hod.Točířský kroužekp. Tvrdíková
15:00-16:00 hod.Zeměpisný kroužekp. Mičková

Vážení rodiče,

k 31.12.2017 končí funkční období členů Školské rady při Základní škole Havlíčkův Brod, Konečná 1884. Volby nových tří členů z řad zákonných zástupců žáků pro období 2018-2020 proběhnou 21.11.2017 v průběhu schůzek SRPDŠ.

Návrhy na kandidáty pro práci ve ŠR, popř. přímý souhlas s kandidaturou lze podávat písemně na adresu školy či osobně u ředitelky školy nejpozději do 10.11.2017. Navrhovaný kandidát musí s kandidaturou písemně souhlasit. Formulář pro kandidaturu naleznete na webových stránkách školy, popř. jej vyplníte osobně ve škole.

Mgr. Jana Beránková, ředitelka školy

Přihláška kandidáta

CESTOVATELSKÝ PROJEKT POKRAČUJE!

exkurzí do Prahy dne 12. října 2017.

Jako součást projektu tentokrát žáci vymýšlí jména pro naše maskoty! Výherci budou zveřejněni na začátku října. Držíme všem žákům palce :)


Nabídka zajímavého kroužku

Veselá věda - kroužky zábavných “skorovědeckých” pokusů z chemie, fyziky a biologie pro děti z 1. stupně ZŠ (1.-5. ročník). Více informací na: www.veselaveda.cz

1x týdně, 60 minut, 15 lekcí za pololetí, 90 Kč/hod. = 1350,- Kč

Kroužek by probíhal ve spolupráci s letory z Veselé vědy odpoledne po vyučování přímo ve škole. Materiál a pomůcky jsou v ceně. Zájemci nechť se hlásí třídnímu učiteli. V případě zájmu bychom vybrali termín konání kroužku a dohodli se s lektory z Veselé vědy.


Konzultační hodiny – školní rok 2017/2018

Jméno pracovníka Konzultační hodiny
BERANOVÁ Martina Út 7,15 – 7,45 Čt 7,15 – 7,45
DOBROVOLNÁ Helena Po 12,00 – 13,00 Út 13,45 – 14,15
ĎURTA Jozef Po 14,30 – 15,30
FENDRYCHOVÁ Renata Po 10,15 – 11,00
FIALOVÁ Magda St 9,00 – 10,00
GABLECHOVÁ Jaroslava Čt 9,05 – 10,00 Pá 10,00 – 11,00
GRYČOVÁ Dana Út 7,30 – 8,00 Čt 7,30 – 8,00
HLAVÁČOVÁ Markéta Út 13,00 – 13,45
KLOFÁČOVÁ Helena Út 7,15 – 7,45 Čt 7,15 – 7,45
LANGPAULOVÁ Jana Čt 8,00 – 9,00
NĚMCOVÁ Jaroslava St 12,00 – 12,45
NĚMEČEK Jiří St 10,15 – 11,00
PAVLÍKOVÁ Kateřina Po 9,00 – 10,00
PIPKOVÁ Adriana Po 13,30 – 14,45 Út 11,00 – 13,00
POLCEROVÁ Dana Po 7,00 – 7,45 Čt 12,00 – 12,45
SIGMUNDOVÁ Zdeňka Út 13,00 – 13,45
STOJANOVÁ Kateřina Út 7,15 – 7,45 Čt 7,15 – 7,45
VESELÝ Jindřich Út 11,10 – 11,55
ŽÁČKOVÁ Anděla Po 7,15 – 7,45 Pá 7,15 – 7,45

Prodej a výdej stravenek na měsíc září

Prodej a výdej stravenek na měsíc září proběhne od 29.8. 2017 v čase 8.00 – 13.00 hodin.


AKTIVNÍ PRÁZDNINY NA ZŠ KONEČNÉ

I o prázdninách můžeš do školy

(2 týdny zábavy a her)

Komu je akce určena: Pro předškoláky a žáky 1.– 4. třídy (šk. r. 2016-17).

Termín: I. 17. – 21. 7. 2017, II. 14. – 18. 8. 2017.

Časová dotace: Po – Pá, 8.00 – 14.00 hod.

Stravování: Vlastní zásoby.

Pitný režim: Zajištěn (dle programu).

Dozor: Pedagogický dozor po celý týden.

Počet účastníků: Omezen (max. 30 dětí).

Program (dle počasí) – změna vyhrazena: Zahájení a ukončení vždy v areálu školy.

Cena: Kč 0,- (každý účastník si sám hradí případnou dopravu a vstupy – dle programu).

Přihlášky: Na tel. č. 569 427 850 – kancelář ZŠ.

I. termín: 17. - 21. 7. 2017

Datum Po 17. 7. Út 18. 7. St 19. 7. Čt 20. 7. Pá 21. 7.
Dozor p. Pipková, p. Mičková p. Žáčková, p. Tvrdíková p. Beranová, p. Ďurta, p. Pavlíková p. Gryčová, p. Sigmundová, p. Langpaulová p. Klofáčová, p. Petrlíková, p. Choutková
Téma Olympijské hry Turistický výlet - Polná ZOO Jihlava Výlet Vlkovsko Výlet Pelestrov

II. termín: 14. - 18. 8. 2017

Datum Po 14. 8. Út 15. 8. St 16. 8. Čt 17. 8. Pá 18. 8.
Dozor p. Fialová, p. Němcová, p. Zimmermannová p. Dobrovolná, p. Fendrychová p. Veselý, p. Němeček p. Stojanová, p. Polcerová p. Gablechová, p. Tvrdíková
Téma Výlet Pelestrov Galerie HB, výtvarná dílna Netradiční sporty Výlet Ronovec Keramické tvoření

Aktivní prázdniny 18.7.2017

Aktivní prázdniny 18.7.2017


„S Konečnou na cestu nekonečnou…“

CESTOVATELSKÝ PROJEKT ZAHÁJEN!

výletem do Vídně ve čtvrtek 25.5.2017.

Ještě jednou dík Josefu Pecnovi (8.C) za název projektu, Věře Vondrákové (7.C) za logo projektu a Nikole Zobačové (9.A) za motto projektu.


Platbě obědů ve školní jídelně

Od 1.5.2017 musí být veškeré platby za obědy provedeny svolením k inkasu z běžného účtu, převodem z účtu nebo zaplacením složenky a donesením potvrzení o zaplacení. Od tohoto data zaniká možnost platit obědy v hotovosti.

Bez dokladu o zaplacení obědů nebude dítěti oběd vydán.


Seznam přijatých žáků

Seznam přijatých žáků

Velikonoční dílny

Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 zve rodiče s dětmi dne 8. dubna 2017 od 09,00 hod. na velikonoční dílny zaměřené na výrobu velikonočních dekorací.


Jarní louka - výtvarná soutěž

Školní knihovna a školní klub vyhlašují jarní výtvarnou soutěž na téma: Jarní louka

Své výtvory odevzdávejte do konce dubna ve školní knihovně/ve školním klubu.

Vaší fantazii se meze nekladou :) (libovolný formát, technika, styl…).

Nejlepší práce budou odměněny.


Den otevřených dveří

ZŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884 zve rodiče budoucích prvňáčků, rodiče žáků a veřejnost na Den otevřených dveří dne 14. 3. 2017 od 8:10 do 16:00 hod.

Program:

8:10 – 10:00 hod.keramika ŠDp. Petrlíková
9:00 – 10:00 hod.český jazyk 4.Cp. uč. Žáčková
9:00 – 10:00 hod.ukázková hodina p. uč. Gryčová
pro MŠ v 1.A, 2.Ap. uč. Stojanová
9:00 – 10:00 hod.matematika 5.A p. uč. Polcerová
10:00 – 11:00 hod.pracovní činnosti 4.Cp. uč. Žáčková
10:00 – 11:00 hod.točířský kroužekp. Tvrdíková
12:00 – 12:50 hod.keramický kroužekp. Tvrdíková
12:05 – 12:50 hod.dílna čtení 4.Ap. uč. Beranová
13:00 – 13:45 hod.výtvarný kroužek 3.Ap. uč. Klofáčová
14:20 – 15:20 hod.tělesná výchova 8. ,9.A p. uč. Čáp
15:00 – 16:00 hod.tvoříme, vyrábíme ŠD p. uč. Langpaulová
15:00 – 16:00 hod.divadelní kroužekp. Tvrdíková

Zimní město/vesnice

Školní knihovna a školní klub vyhlašují výtvarnou soutěž na téma: Zimní město/vesnice

Své výtvory odevzdávejte do konce února ve školní knihovně/ve školním klubu. Vaší fantazii se meze nekladou :).

Nejlepší práce budou odměněny.
VÁNOČNÍ DÍLNY

Zveme rodiče s dětmi na vánoční dílny dne 26. 11. a 10. 12. v 9 hod.

Program:

26. 11.

 • výroba vánoční keramiky (20,- Kč)
 • pečení perníčků (20,- Kč)
 • výroba adventních věnců a dekorací
(potřeby k výrobě lze koupit na místě)

10.12.

 • zdobení napečených perníčků
 • výroba zvonečků z pedigu
 • vánoční dekorace z papíru

2020 © Ing. Milan Švejda | Araweb.cz | SveSve@seznam.cz | 737 911 308