ZŠ a MŠ
Konečná
Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884, tel.: 569 427 850, e-mail: zskon@hbnet.cz
Právě se nacházíte zde:

Aktuální sdělení

Rozpis aktivních prázdnin


Rozpis aktivních prázdnin 2022

V případě omluvení dítěte volejte prosím v 7,00 - 7,45 hodin do kanceláře: 569 427 850 nebo 731 641 929

Aktivní prázdniny 16. 8. 2022


Změna stravného


Změny v cenách stravného


Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023


Potřebné informace, týkající se mimořádného zápisu naleznete na odkazech níže.

Oznámení o konání zvláštního zápisu / Повідомлення про спеціальний запис

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání / Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу

Vyjádření lékaře / заява лікаря

Kritéria pro příjmání dětí

Školský obvod MŠ

Mgr. Jana Beránková


Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023


Potřebné informace, týkající se mimořádného zápisu naleznete na odkazech níže.

Oznámení o konání zvláštního zápisu / Повідомлення про спеціальний запис

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání / Заява про зарахування дитини до початкової школи

Žádost o odklad PŠD / Заява про відстрочку обов'язкової шкільної освіти

Kritéria pro příjmání dětí

Školský obvod ZŠ

Mgr. Jana BeránkováUpozornění


Poslední školní den 30.6. mají všechny děti odhlášený oběd. Ten, kdo bude mít o oběd zájem musí si ho přihlásit ve školní jídelně do 24.6.


Seznam přijatých žáků do MŠ


Vážení rodiče,

na odkazu níže naleznete seznam žáků přijatých do MŠ.

Seznam přijatých žáků

Mgr. Jana Beránková


Oznámení o prázdninovém provozu MŠ

Oznámení o prázdninovém provozu MŠ

Mgr. Jana BeránkováInformace k zápisu do MŠ


Informace k zápisu do MŠ

Mgr. Jana Beránková


Seznam přijatých žáků


Seznam přijatých žáků pro školní rok 2022-2023

Mgr. Jana Beránková


UPOZORNĚNÍ - OBĚDY


V době od března do června budou inkasní platby za obědy strhávány vždy 1. týden v měsíci.

Děkujeme za pochopení.


INFORMACE K PROVOZU OD 3.1.2022


Vážení rodiče,

na odkazu níže naleznete informace týkající se provozu v následujícím období.

Informace o provozu od 3.1.2022

Mgr. Jana BeránkováINFORMACE K PLOŠNÉMU TESTOVÁNÍ


Screeningové testování bude ve škole probíhat vždy v pondělí (22.11. a 29.11.2021) za stejných podmínek jako v září. Dle nejnovějších informací bude pravděpodobně pokračovat i nadále – budeme informovat. Nepřítomní žáci se otestují při prvním příchodu do školy.

Testování není bariérové, pokud se žáci neprokáží OTN, mohou se prezenčního vzdělávání zúčastnit za podmínky, že budou mít po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení nasazenou ochranu úst a nosu. Výjimky z testování jsou stejné jako v září. Testovat se nebudou žáci, kteří splňují podmínky pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu).

Školní družina a školní klub děti netestují, pouze v ojedinělých případech, kdy žák přijde poprvé do školy v jiný den než pondělí.

Mgr. Jana Beránková


INFORMACE K PROVOZU OD 13.9.2021


Vážení rodiče,

na odkazu níže naleznete informace týkající se provozu v následujícím období.

Informace o provozu od 13.9.2021

Mgr. Jana Beránková


INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022


Vážení rodiče,

na odkazu níže naleznete informace týkající se zahájení školního roku.

Zahájení školního roku

Manuál k provozu a testování

Mimořádné opatření MZDR

Mgr. Jana Beránková


REŽIM NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ


Vážení rodiče,

na odkazu níže naleznete dokument týkající se případného návratu ze zahraniční dovolené.

Režim návratu ze zahraničí

Mgr. Jana Beránková


STRAVENKY


Upozorňujeme všechny strávníy, že stravenky je možné si vyzvedávat od 26.8. ve školní jídelně.


ZÁCHRANNÁ STANICE PAVLOV NÁS ZVE NA OSLAVU


Vážení adoptivní rodiče,

přijměte prosím pozvání lišáka Lukáše na jeho narozeninovou oslavu jubilejních desátých narozenin. Oslava proběhne 21. 8. 2021 od 15:00 do 18:00, slavnostní blahopřání a předání dárků se bude konat v 16:30. Přímo ve stanici bude připraveno i mnoho aktivit pro děti a dospělé, těšit se můžete například na malování na obličej, lesní pedagogiku, dětské soutěže a překvapení na závěr! Zároveň v obci Pavlov budou od 13:00 probíhat Pavlovské Slavnosti k příležitosti otevření nové hasičárny. Bude zde zajištěno občerstvení a atrakce zdarma: skákací hrady, skluzavky, střelnice, dětský kolotoč a další.

Těšíme se na Vaší návštěvu!

Pozvánka

lišák Lukáš a kolektiv záchranné stanice Pavlov


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ


Vážení rodiče,

na odkazu níže naleznete pozvánku na den otevřených dveří v mateřské škole.

Den otevřených deří v MŠ

Mgr. Jana Beránková


IMFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY


Vážení rodiče,

v souboru níže naleznete informace k provozu MŠ.

Informace k provozu MŠ

Mgr. Jana Beránková


VOLNÁ PRACOVNÍ POZICE


v souboru níže naleznete informace k volné pracovní pozici.

Informace k pracovní pozici

Mgr. Jana Beránková


SLOVO ZÁVĚREM


v souboru níže naleznete závěrečné slovo ředitelky školy.

Slovo závěrem

Mgr. Jana Beránková


UPOZORNĚNÍ


Z DŮVODU ČIŠTĚNÍ A OPRAVY POVRCHU SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ BUDE HŘIŠTĚ OD 21.6.2021 DO 2.7.2021 UZAVŘENO!!!


OZNÁMENÍ


Upozorňujeme strávníky, že poslední možnost odhlášení obědů je 25.6.

V den předání vysvědčení (30.6.) je všem žákům oběd automaticky odhlášen. Kdo bude mít o oběd zájem se musí nahlásit ve školní jídelně.

Děkujeme za pochopení.


OZNÁMENÍ


Od úterý 8.6.2021 nemusí žáci ani pedagogičtí zaměstnanci nosit ve třídách ochranu dýchacích cest. Povinnost nošení roušek a respirátorů zůstává ve společných prostorách a o přestávkách.

Mgr. Jana Beránková


SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZĚLÁVÁNÍ


Vážení rodiče,

níže naleznete aktualizovaný seznam přijatých dětí přijatých předškolnímu vzdělávání pro rok 2021/2022.

Seznam přijatých žáků

Mgr. Jana Beránková


INFORMACE O PROVOZU ŠKOLY OD 10.5.2021


Vážení rodiče,

od 10.5.2021 bude provoz školy po zařazení tříd II. stupně do rotační výuky (podmínkou chirurgická rouška a testování) vypadat takto:

I. STUPEŇ (běžné třídy)

Bude pokračovat rotační prezenční výuka, z organizačních důvodů nebudou ve třídách půlené hodiny českého jazyka a matematiky.

 • lichý týden (10. – 14.5.2021) – třídy 1.A a 4.A
 • sudý týden (17. – 21.5.2021) – třídy 2.A, 3.A, 5.A

SPECIÁLNÍ TŘÍDY I. a II. STUPNĚ

Bude pokračovat prezenční výuka.

II. STUPEŇ (běžné třídy)

Bude obnovena rotační prezenční výuka (případné drobné úpravy rozvrhu budou žákům oznámeny po nástupu do školy).

 • lichý týden (10. – 14.5.2021) – třídy 6.A, 7.A a 7.B
 • sudý týden (17. – 21.5.2021) – třídy 8.A a 9.A

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Bude v provozu od 6,15 do 16,30 hodin pro žáky neměnných homogenních tříd.

ŠKOLNÍ KLUB

Bude v provozu ráno od 6,15, odpoledne do 16,00 hodin pro žáky speciálních tříd.

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

Třídy v prezenční výuce mají obědy automaticky přihlášeny a budou chodit do ŠJ dle předem daného rozpisu. Upozorňujeme rodiče, aby děti nosily do ŠJ sáček na roušky.

Pro žáky na distanční výuce platí možnost vyzvedávání obědů, přihlášené obědy si mohou vyzvednout na rampě ŠJ v době od 12,30 do 13,15 hodin.

TESTOVÁNÍ

Žáci ve ŠD, žáci I. stupně, speciálních tříd a IZS – beze změn 1x týdně vždy v pondělí.

Žáky II. stupně si vyzvednou před školou učitelé 1. vyučovacích hodin, odvedou si je do tříd k testování 2x týdně vždy v pondělí a čtvrtek:

 • v lichých týdnech: 6.A – v 7.55 hodin, 7.A - v 8,00 hodin, 7.B – v 8,05 hodin
 • v sudých týdnech: 8.A – v 8,00 hodin, 9.A – v 8,05 hodin

Prosíme žáky, aby dodržovali časy příchodu i ve dnech, kdy neprobíhá testování.

Průběh testování

 • forma testování: žáci se budou testovat sami za dohledu pedagogického pracovníka (u testování žáků 1. – 3. třídy a speciálních tříd mohou být zákonní zástupci
 • do školy byly dodány testy Singclean (instruktážní video jste obdrželi od třídních učitelů)
 • v případě pozitivního testu bude dítě umístěno do izolační místnosti a zákonný zástupce bude kontaktován, aby si dítě vyzvedl
 • do školy se žák může vrátit s předloženým negativním PCR testem nebo s potvrzením od lékaře o ukončení povinné izolace
 • testovat se nemusí žáci, kteří předloží negativní antigenní nebo PCR test ne starší 48 hodin a žáci, kteří prodělali onemocnění COVID-19 a zároveň neuplynulo víc než 90 dnů od prvního pozitivního testu – je nutné prokazatelně doložit
 • pokud se žák nebude testovat, nemůže nastoupit k prezenční výuce, jeho nepřítomnost bude omluvena, nebude mu poskytována distanční výuka, situace bude podobná nepřítomnosti z důvodu nemoci – žák obdrží týdenní plán výuky, zadání úkolů, popř. se může on-line připojit do některých hodin – vše po dohodě s třídními učiteli

S přáním pevného zdraví

Mgr. Jana Beránková


SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ DO 1. TŘÍDY


Vážení rodiče,

na odkazu níže najdete seznam přijatých žáků do první třídy pro školní rok 2021/2022.

Seznam přijatých žáků

Mgr. Jana Beránková


OZNÁMENÍ


Od středy 21.4.2021 16,00 hodin je pro veřejnost otevřeno venkovní sportoviště (za dodržení vládních nařízení).

Mgr. Jana Beránková


INFORMACE O PROVOZU ŠKOLY OD 12.4.2021


Vážení rodiče,

od 12.4.2021 bude provoz školy částečně obnoven za podmínky testování žáků i zaměstnanců, žáci musí mít alespoň chirurgickou roušku (doporučujeme 2 na den), organizace bude vypadat takto:

I. STUPEŇ (běžné třídy)

Bude probíhat rotační prezenční výuka, z organizačních důvodů nebudou ve třídách půlené hodiny českého jazyka a matematiky.

 • lichý týden (12. -16.4.2021) – třídy 1.A a 4.A
 • sudý týden (19. – 23.4.2021) – třídy 2.A, 3.A, 5.A

SPECIÁLNÍ TŘÍDY I. a II. STUPNĚ

Bude obnovena prezenční výuka (drobné změny v rozvrhu budou žákům oznámeny v pondělí).

II. STUPEŇ (běžné třídy)

Bude pokračovat distanční výuka.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Bude v provozu od 6,15 do 16,30 hodin pro žáky neměnných homogenních tříd.

ŠKOLNÍ KLUB

Bude v provozu ráno od 6,15, odpoledne do 16,00 hodin pro žáky speciálních tříd.

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

Třídy v prezenční výuce mají obědy automaticky přihlášeny a budou chodit do ŠJ dle předem daného rozpisu. Upozorňujeme rodiče, aby děti nosily do ŠJ sáček na roušky.

Pro žáky na distanční výuce platí možnost vyzvedávání obědů, přihlášené obědy si mohou (od úterý 13.4.2021) vyzvednout na rampě ŠJ v době od 12,30 do 13,15 hodin.

TESTOVÁNÍ

 • Žáci, kteří navštěvují ranní družinu, budou testováni individuálně po příchodu – na testování budou dohlížet vychovatelky, popř. jiní ped. pracovníci (žáci se pak se třídou již netestují).
 • Ostatní žáky I. stupně si vyzvednou před školou třídní učitelky, popř. asistentky pedagoga, odvedou si je do tříd k testování, žáci každé třídy budou rozděleni do skupin, aby byla dodržena hygienická opatření:

  v lichých týdnech: 1.A – v 7.55 hodin, 4.A - v 8,00 hodin

  v sudých týdnech: 2.A – v 7,55 hodin, 3.A – v 8,00 hodin, 5.A – v 8,00 hodin (vchod II. stupně)

 • Žáci speciálních tříd, kteří dojíždějí, budou testováni po příchodu ve školním klubu. Ostatní žáci těchto tříd v průběhu 1. vyučovací hodiny.

Průběh testování:

Videoinstrukce k samoodběru a testování

 • testovat se bude dvakrát týdně – pondělí a čtvrtek
 • forma testování: žáci se budou testovat sami za dohledu pedagogického pracovníka (u testování žáků 1. – 3. třídy a speciálních tříd mohou být zákonní zástupci – zájem zjišťují třídní učitelé)
 • do školy byly dodány testy Singclean (instruktážní video jste obdrželi od třídních učitelů)
 • v případě pozitivního testu bude dítě umístěno do izolační místnosti a zákonný zástupce bude kontaktován, aby si dítě vyzvedl
 • do školy se žák může vrátit s předloženým negativním PCR testem nebo s potvrzením od lékaře o ukončení povinné izolace
 • testovat se nemusí žáci, kteří předloží negativní antigenní nebo PCR test ne starší 48 hodin a žáci, kteří prodělali onemocnění COVID-19 a zároveň neuplynulo víc než 90 dnů od prvního pozitivního testu – je nutné prokazatelně doložit
 • pokud se žák nebude testovat, nemůže nastoupit k prezenční výuce, jeho nepřítomnost bude omluvena, nebude mu poskytována distanční výuka, situace bude podobná nepřítomnosti z důvodu nemoci – žák obdrží týdenní plán výuky, zadání úkolů, popř. se může on-line připojit do některých hodin – vše po dohodě s třídními učiteli

Podrobnosti o rozsahu zpracovávaných osobních informací naleznete v tomto dokumentu:

Zpracování osobních údajů

ŠKOLNÍ DRUŽINA PRO DĚTI IZS

Dětem IZS, které jsou žáky I. stupně ZŠ a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve ŠD nebo ŠK v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

S přáním pevného zdraví

Mgr. Jana Beránková


ZÁPIS DO 1. TŘÍDY – SETKÁNÍ S ROZÁRKOU A KVIDEM


Vážení rodiče,

připravili jsme si pro budoucí prvňáčky malé překvapení. Udělejte si s dětmi v době zápisu vycházku, vhoďte mezi 7,00 a 16,00 hod. obálku s dokumenty do schránky u hlavního vchodu a tam na děti budou čekat „kamarádi“ Rozárka a Kvido s drobnými dárečky.

Když nemůžou děti do školy, musí Róza s Kvidem za nimi ven!

Těšíme se na Vás.

Zaměstnanci ZŠ Konečná


INFORMACE O PROVOZU ŠKOLY OD 29.3. DO 11.4.2021


Vážení rodiče,

na základě usnesení vlády ze dne 26.3.2021 došlo k prodloužení stávajícího krizového opatření - viz odkaz níže.

Nařízení vlády

Mgr. Jana Beránková


INFORMACE O PROVOZU ŠKOLY OD 22.3. DO 28.3.2021


Vážení rodiče,

na základě usnesení vlády ze dne 18.3.2021 došlo k prodloužení stávajícího krizového opatření - viz odkaz níže.

Nařízení vlády

Mgr. Jana Beránková


VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ


Vážení rodiče,

dovoluji si Vám touto cestou poděkovat za čas, který jste věnovali vyplnění dotazníku o distanční výuce. Celkem se nám sešlo 176 odpovědí rodičů žáků běžných tříd z 217 možných, tedy 81 %. Dotazník nebyl vyplňován rodiči žáků speciálních tříd, které absolvovaly převážně prezenční výuku.

Víme, že distanční výuka klade velké nároky na žáky, učitele, ale i Vás – rodiče, zejména mladších dětí. Velice si proto Vaší práce vážíme. Snažíme se rozvrhnout on-line výuku a asynchronní samostatné práce žáků tak, aby měli dostatek prostoru pro kontakt s učitelem a zároveň netrávili celé dopoledne jenom u počítače. Respektujeme také časovou flexibilitu v rodinách, dělení IT techniky mezi sourozence, zapůjčili jsme téměř tři desítky zařízení ze školy, v rámci zkvalitnění on-line výuky dělíme velké třídy na poloviny, učitelé poskytují mnoha žákům individuální konzultace ve škole.

Jsme rádi, že většinově Vám nastavení distanční výuky vyhovuje a že nemáte ani zásadní problémy s technickým zajištěním. Velmi mě potěšilo vyjádření podpory učitelům obecně a mnoho jmenovitých poděkování učitelům či asistentům, ocenění pestrosti jejich hodin či motivace žáků.

Vyhověli jsme nejčastějšímu požadavku na navýšení on-line hodin ve třídách I. stupně a v nižších ročnících II. stupně. Víme, že je stále co zlepšovat, i my se v distanční výuce stále posouváme, ale ojedinělým požadavkům všech vyhovět nejde. Všechny Vaše individuální připomínky (lepší informovanost rodičů v některých třídách, přidání on-line předmětů, větší zaměření na praktické dovednosti v on-line hodinách aj.) byly předány k řešení či zamyšlení se jednotlivým třídním učitelům, popř. vyučujícím daných předmětů.

Výsledky dotazníkového šetření najdete na odkaze.

Výsledky dotazníkového šetření

Ještě jednou děkuji za spolupráci.

S přáním pevného zdraví a brzkého návratu dětí do škol

Mgr. Jana Beránková


INFORMACE O PROVOZU ŠKOLY OD 1.3.2021


Vážení rodiče,

očekávané se stalo pravdou, od pondělí 1.3.2021 budou zavřené všechny školy, proto na distanční výuku přejdou i 1 a 2. třída a rovněž třídy speciální. Školní družina a školní jídelna nebudou v provozu.

Rozvrh on-line hodin tříd, které nově přecházejí na distanční výuku, a další informace o asynchronní formě vzdělávání obdržíte od třídních učitelů.

S jakýmkoliv dotazem se neváhejte na nás obracet.

Děkujeme za pochopení

Mgr. Jana Beránková


INFORMACE O PROVOZU ŠKOLY OD 1.3.2021


Vážení rodiče,

jelikož stále nemáme pokyny z MŠMT o provozu školy od pondělí 1.3.2021, nemůžeme Vám poskytnou konkrétní informace. Pokud budou na distanční výuku dle mediálních sdělení přecházet i 1. a 2. ročníky a speciální třídy, budou od 1.3.2021 uzavřeny i školní družina a školní jídelna.

Jakmile potřebné informace získáme, budeme Vás prostřednictvím webu a třídních učitelů o režimu školy (a případných on-line rozvrzích tříd, které by nově přešly na distanční výuku) informovat. Na pondělí mají všichni žáci odhlášeny obědy.

S přáním pevného zdraví

Mgr. Jana Beránková


INFORMACE O CHIRURGICKÝCH ROUŠKÁCH OD 25.2.2021


Vážení rodiče,

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22.2.2021 by měli být žáci do 15 let, kteří jsou prezenčně vzděláváni, popř. chodí do školy na individuální konzultace, vybaveni pouze chirurgickými rouškami nebo obdobnými ochrannými prostředky splňujícími požadavky normy ČSN EN 14683+AC (nanorouškami). Za obdobný prostředek se nepovažuje látková rouška. Výjimečně lze látkovou roušku použít nejpozději do 28.2.2021, od pondělí 1.3.2021 již všichni žáci ve škole musí mít výše uvedené ochranné prostředky.

Prosíme, abyste děti vybavili těmito rouškami (dvěma na den) a nezapomněli na sáčky k jejich hygienickému uskladnění.

Děkujeme za pochopení v těchto dnech plných změn.

S přáním pevného zdraví

Mgr. Jana Beránková


INFORMACE O PROVOZU ŠKOLY OD 15.2.2021 DO 28.2.2021


Vážení rodiče, milí žáci,

na základě usnesení vlády ze dne 14.2.2021 bude výuka od 15.2.2021 probíhat ve stále stejném režimu – prezenčně se budou vzdělávat pouze 1. a 2. třída a třídy speciální.

Pro případné konzultace využijte kontaktů na jednotlivé učitele.

S přáním pevného zdraví

Mgr. Jana Beránková


INFORMACE O PROVOZU ŠKOLY OD 1.2.2021 DO 14.2.2021


Vážení rodiče, milí žáci,

epidemiologická situace se bohužel nelepší, proto vláda svým usnesením ze dne 28.1.2021 rozhodla, že výuka od 1.2.2021 (v našem případě od 8.2.2021 po jarních prázdninách) do 14.2.2021 bude probíhat ve stejném režimu jako dosud, takže k naší velké lítosti se po prázdninách neuvidíme na prezenční výuce ani s žáky devátého ročníku.

Jelikož se situace rychle mění, informace se dozvídáme na poslední chvíli, sledujte prosím naše webové stránky, na nichž všechny změny ihned zveřejníme.

Pro případné dovysvětlení učiva opět doporučujeme využít po jarních prázdninách osobních konzultací žáků s učiteli.

S přáním lepších dnů

Mgr. Jana Beránková


INFORMACE O PROVOZU ŠKOLY OD 11.1.2020 DO 22.1.2021


Vážení rodiče, milí žáci,

na základě usnesení vlády ze dne 7.1.2021 bude výuka od 11.1.2021 probíhat ve stejném režimu jako po vánočních prázdninách – prezenčně se tedy budou vzdělávat pouze 1. a 2. třída a třídy speciální.

Pro případné konzultace využijte kontaktů na jednotlivé učitele.

S přáním pevného zdraví

Mgr. Jana Beránková


INFORMACE O PROVOZU ŠKOLY OD 27.12.2020 DO 10.1.2021


Vážení rodiče, milí žáci,

na základě usnesení vlády ze dne 23.12.2020 bude výuka po vánočních prázdninách probíhat v tomto režimu:

Výuka v 1. a 2. ročníku a ve speciálních třídách


 • Od pondělí 4.1.2021 se žáci 1. a 2. ročníku a žáci speciálních tříd budou vzdělávat prezenčně.
 • Pro žáky 1. a 2. ročníku je od tohoto data v provozu také školní družina – bude otevřena v běžném režimu od 6,15 hodin ráno a do 16,30 odpoledne.
 • Pro žáky speciálních tříd bude školní klub otevřen také v běžném režimu od 6,15 ráno do 16,00 odpoledne.
 • Z organizačních důvodů nebudou v 1 a 2. třídě půlené hodiny Čj a M.
 • Všichni žáci 1. a 2. ročníku i speciálních tříd, kteří se stravují ve školní jídelně, mají od 4.1.2021 obědy automaticky přihlášeny. Odhlašování obědů bude probíhat obvyklým způsobem.
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Prosíme rodiče, aby děti vybavili minimálně dvěma rouškami na den. I když se povinnost nevztahuje na speciální třídy, z důvodu společných hodin roušky doporučujeme všem.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Výuka ve 3. – 9. ročníku.


 • V těchto ročnících se obnovuje distanční výuka, v platnosti zůstává rozvrh on-line hodin z listopadu, ostatní výuka asynchronně (úkoly budou mít žáci v Microsoft teams nejpozději v neděli 3.1.2021 – je nutné sledovat).
 • Po dohodě s vyučujícími jsou umožněny prezenční individuální konzultace (je povolena přítomnost zákonného zástupce) – vždy jeden žák a jeden pedagogický pracovník.
 • Je zakázáno prezenční stravování těchto žáků ve školní jídelně, přihlášené obědy – od úterý 5.1.2021 (zájem o oběd do nádob je nutno nahlásit třídním učitelům do čtvrtka 31.12.) si mohou vyzvednout na rampě ŠJ v době od 12,30 do 13,15 hodin.

S nejasnostmi se neváhejte na nás obrátit – tel. 731 641 930, e-mail: zskon@hbnet.cz.

S přáním pevného zdraví

Mgr. Jana BeránkováINFORMACE O PROVOZU ŠKOLY OD 30.11.2020


Vážení rodiče,

pokud nedojde do neděle k nějakým dalším změnám ve vládních nařízeních, bude výuka od 30.11.2020 vypadat takto:

I. STUPEŇ (běžné třídy)

Bude probíhat prezenční výuka, z organizačních důvodů nebudou ve třídách půlené hodiny českého jazyka a matematiky.

II. STUPEŇ (běžné třídy)

Žáci 6. – 8. tříd budou mít rotační (střídavou) výuku:

 • V týdnu 30.11. – 4.12. (a v dalších lichých týdnech) nastoupí na prezenční výuku do školy třídy 6.A a 8.A., třídy 7.A a 7.B zůstávají na distanční výuce.
 • V týdnu 7.12. – 11.12. (a v dalších sudých týdnech) dojde k vystřídání - třídy 7A a 7.B nastoupí na prezenční výuku do školy, třídy 6.A a 8.A zůstanou na distanční výuce.
 • Žáci 9.A se vrací trvale k prezenční výuce.

SPECIÁLNÍ TŘÍDY I. a II. STUPNĚ

Pokračují v preznční výuce.

Poznámka: Z důvodu nutnosti dodržení homogenity tříd a zákazu spojování tříd bude docházet k menším úpravám v rozvrhu, které budou žákům včas oznámeny.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Bude v provozu od 6,15 do 16,30 hodin pro žáky 1. – 4. tříd.

ŠKOLNÍ KLUB

Pro žáky běžných tříd je uzavřen.

Pro žáky speciálních tříd v běžném provozu.

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

Třídy v prezenční výuce mají obědy automaticky přihlášeny a budou chodit do ŠJ dle předem daného rozpisu. Upozorňujeme rodiče, aby děti nosily do ŠJ sáček na roušky.

Pro žáky na distanční výuce platí možnost vyzvedávání obědů.

Všechna ostatní hygienická a epidemiologická nařízení zůstávají v platnosti.

Vážení rodiče,

přísná pravidla pro provoz škol (zejména nutnost dodržení homogenity, zákaz spojování skupin) nám způsobují velké potíže (hlavně personální). Proto prosíme o pochopení částečného omezení provozu organizace.

Mgr. Jana Beránková, v.r.


Upozornění ohledně pevné linky


Vážení rodiče,

z důvodu změny technického zajištění pevných linek školy, může docházet k jejich výpadkům. Jsme vám nadále plně k dispozici na mobilních číslech v sekci Kontakty.

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za vzniklé potíže.

Mgr. Jana Beránková


ZMĚNA V PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU OD 23.11.2020


 • od pondělí 23.11.2020 bude školní družina otevřena v běžném provozu, tedy ráno od 6,15 a odpoledne do 16,30 hodin.
 • Školní klub bude otevřen pro žáky speciálních tříd rovněž v běžném provozu, tedy ráno od 6,15 a odpoledne do 16,00 hodin.

Mgr. Jana Beránková


INFORMACE O PROVOZU ŠKOLY OD 18.11.2020


Výuka v 1. a 2. ročníku a ve speciálních třídách

 • Od středy 18.11.2020 se pro žáky 1. a 2. ročníku a žáky speciálních tříd obnovuje povinná prezenční výuka.
 • Pro žáky 1. a 2. ročníku je od tohoto data v provozu také školní družina – bude otevřena od 7,00 do 8,00 hodin ráno a od 12,00 do 16,00 odpoledne. Školní klub nebude v provozu.
 • Z organizačních důvodů nebudou v 1 a 2. třídě půlené hodiny Čj a M.
 • Všichni žáci 1. a 2. ročníku i speciálních tříd, kteří se stravují ve školní jídelně, mají od 18.11. obědy automaticky přihlášeny. Odhlašování obědů bude probíhat obvyklým způsobem.
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Prosíme rodiče, aby děti vybavili minimálně dvěma rouškami na den. I když se povinnost nevztahuje na speciální třídy, z důvodu společných hodin roušky doporučujeme všem.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Výuka ve 3. – 9. ročníku

 • Povinná výuka v těchto ročnících pokračuje distančním způsobem.
 • Po dohodě s vyučujícími jsou umožněny prezenční individuální konzultace (je povolena přítomnost zákonného zástupce) – vždy jeden žák a jeden pedagogický pracovník.
 • Je zakázáno prezenční stravování těchto žáků ve školní jídelně, přihlášené obědy si mohou vyzvednout na rampě ŠJ v době od 12,30 do 13,15 hodin.

  S nejasnostmi se neváhejte na nás obrátit – tel. 731 641 930, e-mail: zskon@hbnet.cz.

  S přáním pevného zdraví

  Mgr. Jana Beránková


  Distanční výuka od 2.11.2020


  Vážení rodiče, milí žáci

  z důvodu špatně se vyvíjející epidemiologické situace a dnešních vládních prohlášení o přechodu speciálních tříd a škol na distanční výuku, upravujeme od pondělí 2.11.2020 distanční výuku takto:

  Zopakování základních pravidel:

  • Žáci mají povinnost se dle §184a ŠZ distančně vzdělávat a jsou za své výkony hodnoceni (zkoušení v on-line hodinách, odevzdané zadané práce v řádném termínu).
  • Zákonný zástupce je povinen své dítě do tří pracovních dnů omluvit třídnímu učiteli (na II. stupni se neúčast na on-line hodině považuje za absenci).
  • Na základě průzkumu technických možností v domácnostech a věku žáků je výuka rozdělena na on-line výuku (kombinace synchronní a asynchronní formy) a off-line výuku (zejména u nejmladších žáků, popř. žáků, kteří nemají připojení k internetu).
  • Vzdělávání škola upravuje žákům dle jejich podmínek.

  Distanční výuka ve speciálních třídách:

  • Veškeré informace o formách distanční výuky, termínech jejího plnění a komunikaci obdrží rodiče žáků od svých třídních učitelů prostřednictvím elektronické pošty.

  Distanční výuka na II. stupni:

  • Veškerá komunikace mezi učiteli a žáky je vedena v prostředí Office 365 (zejména Microsoft Teams, popř. Outlook). Otázky ke konzultaci lze učitelům pokládat nejpozději do 18,00 hodin, učitel je povinen odpovědět do 24 hodin.
  • Povinné on-line hodiny v Microsoft Teams budou dle rozvrhu v délce 45 minut, jsou naplánovány v maximálním počtu tří hodin denně. V 6. ročníku 10 hodin (2x Čj, 2x M, 2x Aj, 1x D, 1x Z, 1x Př, 1 x F), v 7. ročníku 11 hodin (navíc 1x Nj/Rj), v 8.a 9. ročníku 14 hodin (3x Čj, 3x M, 2x Aj, 1x D, 1x Z, 1x Př, 1x F, 1x Ch, 1x Nj/Rj).
  • Ostatní hodiny hlavních a naukových předmětů budou vedeny asynchronně – upozorňujeme na nutnost dodržování termínů odevzdání.
  • Zavádíme asynchronní výuku výchovných předmětů – zadané úkoly budou plněny 1x za 14 dní.
  • Rozvrhy on-line hodin obdrží žáci od svých třídních učitelů a budou učiteli zaznamenány v kalendáři Microsoft Teams.
  • Závazný termín pro vyzvedávání úkolů ve škole v režimu off-line výuky je vždy pátek nejdříve ve 12,00 hodin. Výjimkou je týden po prázdninách – úkoly je nutno si vyzvednout v pondělí ve 12,00 a odevzdat v pátek.
  • O hodnocení distanční výuky vás bude informovat třídní učitel, jenž známky obdrží od ostatních učitelů.

  Distanční výuka na I. stupni:

  • Žáci I. stupně pokračují v převažující asynchronní podobě distanční výuky dle nastavených pravidel s třídními učitelkami, komunikace s rodiči je vedena elektronicky či telefonicky. Elektronické dotazy lze pokládat do 18,00 hodin, učitelka je povinna odpovědět do 24 hodin. Pokud máte domluveno telefonické spojení, dotazy pokládejte pouze do 16,00 hodin.
  • Vyzvedávání zadaných úkolů v režimu off-line výuky je dle individuální dohody s každou učitelkou.
  • Zavádíme pravidelné on-line hodiny s touto časovou dotací: 1 a 2. třída - 1 hodina týdně, 3. třída – 3 hodiny týdně, 4. a 5. třída – 5 hodin týdně. Zákonní zástupci obdrží o prázdninách od učitelek přístupové údaje do prostředí Office 365 i se stručným návodem k přihlášení a připojení se do on-line hodiny v Microsoft Teams.
  • Rozvrh on-line hodin a předmětů obdrží od třídních učitelek a budou jimi zaznamenány v kalendáři Microsft Teams. Neúčast na on-line hodině nebude brána jako neomluvená absence. Po vyzkoušení si a dohodě s třídními učitelkami lze domluvit individuálně úpravu počtu i doby vyučovacích hodin.
  • O hodnocení distanční výuky bude rodiče informovat třídní učitelka, jež obdrží známky od ostatních vyučujících.

  Zapůjčení tabletů:

  • Pro žáky 5. ročníku (popř. 4. ročníku) máme k dispozici ještě několik tabletů, v případě potřeby zapůjčení se obraťte na třídní učitelku.

  S nejasnostmi se neváhejte na nás obrátit – tel. 731 641 930, e-mail: zskon@hbnet.cz.

  S přáním pevného zdraví

  Mgr. Jana Beránková


  Postup čerpání ošetřovného v době uzavření školy


  Vážení rodiče,

  na níže uvedeném odkazu najdete informace k čerpání ošetřovného.

  Informace k ošetřovnému

  Mgr. Jana Beránková


  Distanční výuka od 14.10.2020

  Vážení rodiče, milí žáci,

  z důvodu vládního nařízení přechází od středy 14.10.2020 žáci I. i II. stupně na distanční výuku. Výjimku tvoří třídy podle § 16 odst. 9 (speciální třídy), ty se budou nadále vzdělávat prezenčně dle svého rozvrhu. Školní družina i školní klub jsou pro žáky běžných tříd uzavřeny.

  • Žáci I. stupně budou pokračovat v distančním vzdělávání převážně v asynchronní podobě. Zadání úkolů si budou koordinovat třídní učitelky. Komunikace s rodiči bude vedena prostřednictvím e-mailu či telefonu, synchronní výuka či konzultace dle individuální domluvy s učitelkami.
  • Žáci II. stupně mají zřízeny účty v on-line prostředí Microsoft Teams, kde budou pracovat jak synchronně v rámci videokonferencí z hlavních předmětů – ČJ, M a AJ, tak asynchronně v ostatních předmětech. Rozvrh videokonferencí obdrží od svých třídních učitelů. Pro testování, případné při technických obtížích budeme i nadále využívat Moodle, jež se nám na jaře rovněž osvědčil.
  • Žákům, kteří nemají notebook či tablet, jsme umožnili jejich zapůjčení. V případě, že nemáte doma vůbec připojení k internetu, učitelé zajistí jinou formu distančního vzdělávání (jako na jaře loňského školního roku).

  Upozorňujeme žáky na povinnost se distančně vzdělávat, na hodnocení distanční výuky a na povinnost zákoných zástupců do tří dnů děti z distanční výuky řádně omlouvat.

  V případě nejasností se neváhejte na nás obrátit – tel. 569 427 850, popř. 731 641 930

  e-mail: zskon@hbnet.cz

  S přáním lepších dnů

  Mgr. Jana Beránková


  Informace ke smíšené formě výuky

  Vážení rodiče,

  s ohledem na vydání krizových opatření Vlády ČR bude na naší škole probíhat střídavá distanční výuka na druhém stupni.

  V týdnu 12.-16.10. se budou distančně vzdělávat žáci tříd VIII.A a IX.A (ostatní žáci dochází do školy prezenčně).

  V týdnu 19.-23.10. se budou distančně vzdělávat žáci tříd VI.A, VII.A, VII.B (ostatní žáci dochází do školy prezenčně).

  26. a 27.10. budou MŠMT vyhlášeny v ZŠ, ZUŠ, SŠ a konzervatořích jako dny volna. Následuje státní svátek 28.10. a dva dny řádných podzimních prázdnin 29. a 30. 10.

  Školní klub je do odvolání uzavřen.

  Nebude-li provoz školní jídelny přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Odběr bude možný pouze v čase 12,15 - 12,50 hod.

  vedení školy


  Mimořádné opatření MZd


  Vážení rodiče,

  S účinností od 25.9.2020 0:00 hodin platí toto Mimořádné opatření MZd ke karanténě a izolaci. Konkrétní žáky, popř. třídy budeme v případě potřeby kontaktovat.

  Mimořádné opatření MZd

  vedení školy


  Obnovení provozu školní jídelny

  Vážení rodiče,

  S účinností od úterý 22.9.2020 se obnovuje stravování ve školní jídelně.

  vedení školy


  Oznámení

  Vážení rodiče, žáci a přátelé školy,

  s politováním Vám touto cestou oznamujeme, že z důvodu současné epidemiologické situace jsme byli nuceni zrušit v Havlíčkobrodských listech avizované připomenutí oslav 40. výročí školy – všechny akce konané v areálu školy tímto přesouváme na „příznivější období“, tedy pravděpodobně konec školního roku. Zároveň Vás tímto zveme na doprovodnou akci oslav, která se koná od 17.9. do 21.10.2020 v klubu Oko – výstava Studentská revoluce. Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží ve čtvrtek 17.9.2020 od 16,00 hodin, po ní bude následovat přednáška Mgr. Hazdry – ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů (viz pozvánka).

  Pozvánka

  vedení školy


  Přerušení provozu školní jídelny

  Vážení rodiče,

  z důvodu karantény ve ŠJ Wolkerova se od zítřka, 10.9. až do odvolání nevaří. Prosíme tímto, abyste svým dětem dali vydatnější svačiny, pamatujte zejména na odpolední pobyt v ŠD a ŠK. Hlavní chod školy není omezen.

  Dále prosíme, abyste z důvodu zhoršení epidemiologické situace opět děti vybavili dvěma čistými rouškami v sáčku.

  Omlouváme se za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení a spolupráci.

  vedení školy


  Informace k zahájení školního roku 2020/2021

  Vážení rodiče,

  na níže uvedeném odkazu naleznete informace, týkající se zahájení školního roku vzhledem k opatřením vydaným MŠMT.

  Informace k zahájení školního roku

  Příjemný start nového školního roku přeje

  vedení školy


  Slavnostní přivítání prvňáčků

  z důvodu personálních změn na škole, ke kterým došlo v průběhu prázdnin, bude novou paní učitelkou 1. třídy Mgr. Blanka Hamrová.

  Slavnostní přivítání prvňáčků se za účasti rodičů uskuteční v tělocvičně školy dne 1.9.2020 od 8,30 hodin.

  Na setkání s Vámi i novými žáčky se těší kolektiv zaměstnanců školy.

  Mgr.Jana Beránková


  Obědy

  Upozorňujeme všechny strávníky, že stravenky je možné si vyzvedávat od 26.8.2020 od 8 do 13 hodin.

  vedoucí jídelny


  Slovo ředitelky školy

  Vážení rodiče, milí žáci,

  rozdáním vysvědčení dnes skončilo druhé pololetí tohoto „netradičního“ školního roku. Uplynuly téměř čtyři měsíce, které díky koronaviru „hodily“ nejen naši školu, ale celý systém českého školství do naprosto neznámých vod.

  Nutno podotknout, že na začátku jsme byli vlastně všichni neplavci. Protože utopit se nechtěl nikdo, tak jsme se nadechli a začali dělat první tempa. Snažili jsme se od začátku, aby systém vzdělávání na dálku byl pro žáky a rodiče menších dětí co nejjednodušší. Na I. stupni jsme zvolili primárně elektronickou komunikaci, na II. stupni její kombinaci s Moodlem – softwarem pro tvorbu elektronických kurzů přenášených po internetu. Velkým pomocníkem pro učitele i žáky jistě byly další webové portály, programy České televize i zpřístupnění interaktivních učebnic některých nakladatelství.

  Od začátku jsme se také museli potýkat s limity danými zejména IT vybavením školy, učitelů i žáků. Společně se nám snad podařilo zajistit, aby každý žák mohl nějakou formou distanční výuku absolvovat. Tam, kde chyběla technika, pomohl papír, kopírka, pošta nebo paní učitelky, které se mnohdy proměnily v pošťačky doručující úkoly až do domu.

  Velice si cením toho, že mnozí kolegové a kolegyně značně posílili svoje IT kompetence, ráda jsem nahlížela do kurzů v Moodlu, pročítala pracovní listy, prohlížela fotografie a komunikovala s nimi i s Vámi rodiči o tom, co se daří, co příliš nejde a jak se s tím perete.

  Poděkování tedy patří celému pedagogickému sboru za jeho přístup, trpělivou a mnohdy vysilující práci při výuce či výrobě dárků pro budoucí prvňáčky. Jsem na ně pyšná. A nesmím zapomenout ani na provozní zaměstnance, kteří se starali v těchto těžkých chvílích o běžný chod školy a zejména o zvýšenou hygienickou náročnost na její prostředí a snažili se pomáhat třeba šitím roušek pro nemocnici či domov pro seniory.

  Můj velký obdiv samozřejmě patří i Vám – rodičům. Ze dne na den jste se najednou stali domácími učiteli, kteří navíc museli řešit svoje každodenní starosti s domácností, péčí o mladší děti či pracovní záležitosti. Těší mě, že za celou dobu distanční výuky jsem neobdržela žádnou formální stížnost na její způsob, a pokud jste měli připomínky, byly vždy smysluplné, a my jsme se je snažili akceptovat. Velice mě potěšila řada Vašich mailů, ve kterých jste děkovali mně osobně a paní učitelkám či asistentkám za jejich vstřícný přístup, pomoc a neocenitelné rady.

  Poděkování patří též Vám, milí žáci. I pro Vás byla celá situace nesnadná, přesto se s ní většina z Vás popasovala statečně. Nejtěžší to určitě letos měli deváťáci, kteří dost dlouho nevěděli, kdy a jakou formou budou letošní přijímačky probíhat. Moc nás těší, že jste všichni přijati, a přejeme Vám, ať se Vám v dalším studiu daří a splní se Vám všechny sny.

  Závěrem mi dovolte popřát všem krásné léto, zasloužený odpočinek a pevné zdraví.

  Těšíme se na setkání v září nového školního roku.

  Mgr. Jana Beránková


  Informace o předávání vysvědčení

  Vážení rodiče,

  předání vysvědčení proběhne v úterý 30.6 od 8:10 v kmenových třídách bez rozdělení do skupin. Je stále nutné dodržovat následující opatření:

  ve společných prostorách (šatna, chodba) je stále zapotřebí nosit roušku. Ve třídě rouška nutná není.

  Žáci, kteří v rámci režimu prvního stupně a konzultacích na druhém stupni nenavštěvovali školu, musí donést vyplněné čestné prohlášení.

  Nepředaná vysvědčení je možné si vyzvednou v kanceláři školy v úřední hodiny každé úterý od 9 do 12 hodin.

  Děkujeme za bezvadnou spolupráci v tomto náročném školním roce.

  Čestné prohlášení k předání vysvědčení

  vedení školy


  Informace pro rodiče v souvislosti s dalším rozvolňováním režimu školy

  Vážení rodiče,

  po jednání vlády 25.5.2020 došlo k dalším změnám v harmonogramu uvolňování ve školství.

  Od 1.6.2020 mohou na základě dobrovolnosti nastoupit k prezenčním aktivitám žáci speciálních tříd I. stupně a od 8.6.2020 k příležitostným konzultacím žáci běžných i speciálních tříd II. stupně.

  Níže naleznete informace o průběhu aktivit a čestné prohlášení pro žáky běžných tříd II. stupně

  Informace pro rodiče žáků II. stupně (běžné i speciální třídy), kteří budou navštěvovat školu v rámci konzultačních hodin od 8.6.2020

  Čestné prohlášení pro žáky běžných tříd II. stupně

  vedení školy


  Hodnocení žáků za II. pololetí školního roku 2019/2020

  Vážení rodiče,

  na níže uvedeném odkazu naleznete kritéria pro hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

  Hodnocení žáků za II. pololetí školního roku 2019/2020

  vedení školy


  Informace pro rodiče žáků, kteří budou od 25.5 navštěvovat školu

  Vážení rodiče,

  v dokumentu níže naleznete informace pro žáky prvního stupně, kteří budou navštěvovat školu od 25. května.

  V případě nejasností se na nás neváhejte obrátit.

  Informace pro rodiče žáků, kteří budou od 25.5 navštěvovat školu

  vedení školy


  Informace k postupnému otevírání školy

  Vážení rodiče,

  v souborech níže naleznete informace o provozu školy pro žáky devátých ročníků od 11. května a pro žáky prvního stupně od 25. května.

  V případě nejasností se na nás neváhejte obrátit.

  Informace k osobní účasti žáků ve škole

  Čestné prohlášení

  Manuál o ochraně zdraví a provozu škol MŠMT

  vedení školy


  Žáci zapsaní do 1. ročníku

  Vážení rodiče,

  níže najdete seznam žáků zapsaných do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021.

  Seznam zapsaných žáků

  Doufáme, že se na nás prvňáčci těší stejně jako my na ně.

  vedení školy


  Upozornění k zápisu

  Aktuální informace o průběhu zápisu včetně příloh najdete v záložce "Zápis do 1. tříd".

  Přihlášky přijímáme až od 3.4.2020.

  vedení školy


  Pomoc rodinám ve finanční tísni

  Vážení rodiče,

  pokud jste se ocitli v tíživé finanční situaci způsobené opatřeními vlády souvisejícími s hrozbou koronaviru, můžete si požádat o jednorázový příspěvek zde.

  Grant pro rodiny s dětmi

  Mgr. Jana Beránková
  ředitelka školy


  Poděkování

  Vážení rodiče, milí žáci,

  chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat za zodpovědný přístup k nastalé situaci, která je pro nás všechny náročná a prověří v mnohém naše charaktery, ale na druhou stranu nás jistě dokáže i stmelit. Jsme rádi, že píšete, voláte, fotíte úkoly, či hledáte další možnosti spojení. I my se snažíme cestu komunikace nadále zjednodušit. Jsme tu pro Vás, v případě potřeby se na nás neváhejte s čímkoliv obrátit.

  Zaměstnanci ZŠ Konečná


  Žádost o ošetřovné a nové úřední hodiny

  Z důvodu přibývajících mimořádných opatření upřednostněte prosím elektronické podání žádosti o ošetřovné (stačí zaslat na e-mail školy jméno a třídu dítěte), formulář Vám co nejrychleji pošleme zpět.

  Pokud nemáte možnost elektronické komunikace, papírové formuláře Vám předáme pouze v úředních hodinách, které z důvodů minimalizace osobního kontaktu upravujeme na:

  pondělí a středu – vždy od 8,00 do 11,00 hodin

  Mgr. Jana Beránková
  ředitelka školy


  Aktuální informace o distančním vzdělávání

  Vážení rodiče,

  v tuto chvíli intenzivně pracujeme na tom, abychom všichni společně zvládli nepříznivou situaci a co nejvíce Vám usnadnili domácí vzdělávání žáků.

  Pro žáky I. stupně a speciálních tříd jsme zvolili primárně e-mailovou komunikaci třídních učitelek s Vámi – rodiči. Veškeré úkoly k samostudiu dostanete přímo od nich. Prosíme Vás proto, abyste zaslali své e-maily třídním učitelům (viz Kontakty na webu).

  Pro žáky běžných tříd II. stupně momentálně chystáme využití systému on-line výuky. Pro provoz systému na straně uživatelů je potřebný pouze standardní internetový prohlížeč (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox apod.).

  Pokud by nastal nějaký technický problém, okamžitě Vás budeme informovat o změně.

  Věřím, že vše společně zvládneme a že se dočkáme lepších zítřků.

  Sledujte prosím pravidelně naše webové stránky, kde budeme informace aktualizovat.

  Prosíme žáky II. stupně, aby na e-maily svých třídních učitelů (záložka Kontakty) zaslali své e-maily (mějte na paměti, že z Vaší adresy se mnohdy jméno nedá poznat, proto se do mailu podepište).

  Přeji všem hodně síly a pevné zdraví v nelehké situaci.

  Mgr. Jana Beránková
  ředitelka školy


  Užitečné odkazy pro domácí výuku

  Nakladatelství FRAUS (využíváme učebnice ČJ pro II. stupeň)

  Do odvolání byly uvolněny všechny elektronické učebnice pro základní a střední školy pro všechny žáky zdarma. Stejně tak bylo poskytnuto i prostředí pro on-line komunikaci učitelů s žáky – vzdělávací portál Fred. Pro domácí procvičování rodičů s žáky je také plně k dispozici portál Škola s nadhledem, který je též zdarma.www.fraus.cz

  Nakladatelství Nová škola

  Kterékoli multimediální interaktivní učebnice mohou žáci využívat zdarma po dobu 30 dní. Pokud by uzavření škol trvalo déle, volně bezplatná licence bude prodloužena do 30. 6. 2020 ucebnice.online. Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou k dispozici výuková videa obsahující výklad ke každému cvičení z učebnic. Video: www.matyskova-matematika.cz

  SCIO

  Zpřístupnilo testy pro domácí opakování pro žáky od 3. třídy https://www.sciodat.cz/.

  SmartClass

  Přes webové stránky naší školy je přístupný systém jazykové laboratoře SmartClass. Žáci, kteří již v učebně pracovali, mají zřízené uživatelské jméno a heslo (stejné jako při přihlašování v učebně) a mohou vypracovávat úlohy, které budou učitelé postupně přidávat.

  Další užitečné odkazy jsou dostupné např. na stránkách MŠMT aj.


  Informace pro rodiče o uzavření školy.

  1. Škola je dle Mimořádného nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10.3.2020 a Vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR ze dne 12.3.2020 od 16.3.2020 (po jarních prázdninách) uzavřena do odvolání.
  2. Žádost o ošetřovné pro děti do 10 let lze vydat dvojím způsobem:
   1. bude Vám zaslána v pondělí 16.3. 2020 elektronicky na Váš e-mail, pokud z něj odešlete podklady (jméno, příjmení a třídu dítěte) na adresu zskon@hbnet.cz – podklady můžete zasílat ihned
   2. bude Vám vydána v papírové podobě v ředitelně (popř. kanceláři) školy od pondělí 16.3.2020 každý všední den od 7,00 do 12,00 hodin
  3. Informace k náhradní výuce prostřednictvím zadaných úkolů pro žáky jednotlivých tříd budou zveřejněny ve středu 18.3.2020 na webu, v záložce Kontakty najdete i e-mailové adresy jednotlivých učitelů – sledujte prosím pravidelně webové stránky školy.

  Mgr. Jana Beránková
  ředitelka školy


  MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

  Mimořádné opatření

  ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

  Informace pro rodiče a školská zařízení

  STÁVKA UČITELŮ 6.11.2019

  Vážení rodiče,

  ve středu 6.11.2019 se ke stávce pedagogických zaměstnanců připojí individuálně několik učitelů. Výuka i chod školní družiny a školní jídelny bude zajištěn bez omezení se suplováním (bez odpolední tělesné výchovy).

  Mgr. Jana Beránková

  ředitelka školy

  Konzultační hodiny – školní rok 2019/2020

  Jméno pracovníka Konzultační hodiny Konzultační hodiny
  BARÁKOVÁ Dagmar St 9,05 – 9,50
  BERANOVÁ Martina Út 7,15 – 7,45 Čt 7,15 – 7,45
  ČAPKOVÁ Jarmila Čt 9,00 – 10,00
  DOBROVOLNÁ Helena Út 13,00 – 13,30 Čt 12,30 – 13,00
  ĎURTA Jozef Po 14,00 – 15,00
  FENDRYCHOVÁ Renata Čt 10,15 – 11,00
  GRYČOVÁ Dana Út 7,30 – 8,00 Čt 7,30 – 8,00
  HAMROVÁ Blanka Út 11,10 – 11,55
  KLOFÁČOVÁ Helena Út 7,15 – 7,45 Čt 7,15 – 7,45
  LANGPAULOVÁ Jana Po 8,10 – 8,55
  NĚMEČEK Jiří Út 11,10 – 11,55
  PIPKOVÁ Adriana Út 14,00 – 15,00
  POLCEROVÁ Dana Út 7,00 – 7,45
  SIGMUNDOVÁ Zdeňka Čt 13,00 – 13,45
  ŠIMO Lenka St 10,15 – 11,00
  VESELÝ Jindřich Pá 11,10 – 11,55
  ŽÁČKOVÁ Anděla Út 7,00 – 7,45 Čt 7,00 – 7,45

  UPOZORNĚNÍ PRO ŽÁKY 5. – 9. ROČNÍKŮ BĚŽNÝCH TŘÍD A PRO ŽÁKY TŘÍD SPECIÁLNÍCH

  Prosíme, aby si každý žák zakoupil visací zámek (viz obrázek níže) k nově pořízeným šatním skříňkám.


  Stravenky

  Stravenky na měsíc září si můžete vyzvednout ve školní jídelně od 27. 8. 2019 od 8,00 hod. do 13,00 hod


  Certificate of Appreciation

  Naše škola se zaregistrovala do mezinárodního vědeckého a vzdělávacího program Globe, ve kterém žáci zkoumají přírodu a aktivně zlepšují životní prostředí v okolí své školy. Projekty Globe usilují o to, aby se děti učily o přírodě vlastním prožitkem a bádáním. Globe v ČR koordinuje vzdělávací centrum Tereza v Praze a do jejich aktivit je zapojeno přes 130 škol z celé republiky.

  Od jara jsme se zúčastnili kampaně Trees are beatiful – Stromy jsou krásné. Našim úkolem bylo najít vhodný strom, popsat místo kde strom roste, shromažďovat data pro další výzkum s Globe a fotit strom s aplikací GrowApp. Závěrečným úkolem bylo natočit krátké video o našem buku, ve které jsme měli vysvětlit, proč jsme si vybrali právě tento strom. Členové Enviro kroužku s Barborou Lebedovou z IX.A, která text překládala do anglického jazyka, se zhostili tohoto úkolu na výbornou. Pan učitel Jiří Němeček celé video opatřil anglickými titulky.

  Patříme mezi 25 školních evropských týmů, kteří zaslali video do soutěže Spring Tree Video v rámci kampaně Phenology. Získali jsme certifikát potvrzující naši účast ve video soutěži Jarní strom.

  Registrací do programu Globe jsme získali zdarma i řadu pomůcek, které budeme využívat v Badatelském nebo školním klubu. Tématem pro školní rok 2019/2020 bude Voda a sucho.

  Certifikát


  AKTIVNÍ PRÁZDNINY NA ZŠ KONEČNÉ

  POUZE JEDEN TÝDEN. (Z DŮVODU NENAPLNĚNOSTI SE DRUHÝ TERMÍN RUŠÍ)

  I o prázdninách můžeš do školy (týden zábavy a her)

  Komu je akce určena: Pro předškoláky a žáky 1.– 4. třídy (šk. r. 2018-19).

  Termín: 15. – 19. 7. 2019

  Časová dotace: Po – Pá, 8.00 – 14.00 hod.

  Stravování: Vlastní zásoby.

  Pitný režim: Zajištěn (dle programu).

  Dozor: Pedagogický dozor po celý týden.

  Počet účastníků: Omezen (min. 15 dětí, max. 30 dětí).

  Program (dle počasí) – změna vyhrazena: Zahájení a ukončení vždy v areálu školy.

  Cena: Kč 0,- (každý účastník si sám hradí případnou dopravu a vstupy – dle programu).

  I. termín: 15. - 19. 7. 2019

  Datum Po 15. 7. Út 16. 7. St 17. 7. Čt 18. 7. Pá 19. 7.
  Dozor p. Polcerová
  p. Tvrdíková
  p. Baráková
  p. Caklová
  p. Zimmermanová
  p. Kubíková
  p. Žáčková
  p. Tvrdíková
  p. Hamrová
  p. Gryčová
  p. Petrlíková
  p. Mičková
  p. Kučerová
  p. Choutková
  p. Březinová
  Téma Ekoprojekt
  Zelený ostrov
  Hrad Lipnice Muzeum Dr.A. Hrdličky
  Skanzen Zichpil
  Pelestrov Zámek
  Světlá n. S.

  Aktivní prázdniny 15. 7. 2019

  S sebou: svačinu, oblečení a obuv do terénu, 50,- Kč.


  Aktivní prázdniny 17. 7. 2019

  Ve středu 17. 7. 2019 se koná výlet do Humpolce, kde navštívíme muzeum Dr. Aleše Hrdličky a skanzen Zichpil.

  Sraz v Havl. Brodě na dopravním terminále v 7.00 hodin na stanovišti č. 17. (Odjezd v 7.15 hod..)

  S sebou: sportovní oblečení a obuv, pláštěnku, svačinu, pití, 100,- Kč (na vstupy, jízdné, vedlejší nutné výdaje), kapesné, kartičku pojišťovny, souhlas s účastí na výletě (kdo ještě neodevzdal).

  Bližší informace u Mgr. A. Žáčkové nebo vychovatelky školního klubu R. Tvrdíkové.

  Rozchod dětí ve 14.00 hod. od budovy školy.

  Souhlas rodiče


  Aktivní prázdniny 19. 7. 2019

  V pátek 19. 7. 2019 se koná výlet do Světlé nad Sázavou, kde navštívíme zámek.

  Sraz v Havl. Brodě ve vstupní hale vlakového nádraží v 7.30 hodin. (Odjezd v 8.00 hod..)

  S sebou: sportovní oblečení a obuv, pláštěnku, svačinu, pití, 100,- Kč (na vstup, jízdné, vedlejší nutné výdaje), kapesné, kartičku pojišťovny, souhlas s účastí na výletě (kdo ještě neodevzdal).

  Bližší informace u p. Kučerové 732 460 182 nebo p. Choutkové 724 094 674.

  Rozchod dětí ve 14.00 hod. z vlakového nádraží.

  Souhlas rodiče


  Oběd 28.6.2019

  Dne 28.6.2019 ( vysvědčení ) bude všem žákům odhlášen oběd. Kdo bude mít zájem o oběd, přihlásí si ho ve školní jídelně do 25.6.2019.

  11. Společenský večer SRPDŠ

  při Základní škole Havlíčkův Brod, Konečná 1884 se bude konat 17.5.2019 v 19.00 hodin v restauraci U Panských

  Vstupné 100,- Kč

  Vstupenky možno zakoupit v kanceláři školy.


  AKTIVNÍ PRÁZDNINY NA ZŠ KONEČNÉ

  Termín letošních aktivních prázdnin:

  I. 15.-19.7.2019

  II. 12.-16.8.2019

  Program bude jako vždy upřesněn na webových stránkách školy.

  Počet účastníků je omezen (min. 15 a max. 30 dětí - předškoláků a žáků 1.-4. třídy šk. r. 2018/2019).

  Při nenaplnění minimálního počtu dětí bude akce zrušena.

  Přihlášky budou přijímány do 21.6.2019 na tel. č. 569 427 850 - kancelář ZŠ.


  Seznam přijatých žáků

  Seznam přijatých žáků do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020


  Den otevřených dveří

  ZŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884 zve rodiče budoucích prvňáčků, rodiče žáků a veřejnost na Den otevřených dveří dne 21. 3. 2019 od 800 do 1600 hod.

  Program:

  8:00 - 9:00 hod. deskové hry – ŠK p. vych. Tvrdíková
  9:05 - 9:50 hod. ukázková hodina pro MŠ v 1.A a 2.A p. uč. Beranová, p. uč. Polcerová
  9:05 – 9:50 hod. matematika 5.A p. uč. Klofáčová
  10:15 - 11:00 hod. anglický jazyk 6.D (speciální třída) p. uč. Žáčková
  12:05 – 12:50 hod. Seznamte se s člověkem (přírodopis 8.A) p. uč. Pipková
  12:05 – 12:50 hod. míčové hry 5.A p. uč. Klofáčová
  13:00 – 14:00 hod. činnosti ŠD p. vych. Petrlíková, p. vych. Mičková
  14:00 – 15:30 hod. keramika - točířský kruh p. vych. Tvrdíková

  Možnost prohlídky školního areálu, náhledu do jakékoliv vyučovací hodiny, informace u vedení školy.

  Těšíme se na shledanou


  Ředitelské volno

  V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 školského zákona vyhlašuji na pondělí 11.2.2019 z organizačních důvodů ředitelské volno. Provoz školní družiny bude pro zájemce zajištěn. Obědy budou žákům automaticky odhlášeny, zajištěn ho budou mít pouze děti přítomné v družině.  Konzultační hodiny – školní rok 2018/2019

  Jméno pracovníka Konzultační hodiny Konzultační hodiny
  BARÁKOVÁ Dagmar Po 9,05 – 9,50
  BERANOVÁ Martina Út 7,15 – 7,45 Čt 7,15 – 7,45
  DOBROVOLNÁ Helena St 12,00 – 12,30 Pá 11,00 – 12,00
  ĎURTA Jozef Po 14,30 – 15,30
  FIALOVÁ Magda St 8,00 – 9,00
  GRYČOVÁ Dana Út 7,30 – 8,00 Čt 7,30 – 8,00
  HAMROVÁ Blanka St 10,15 – 11,00
  HLAVÁČOVÁ Markéta Po 13,00 – 13,45
  JURÁKOVÁ Jana St 7,15 – 8,00
  KLOFÁČOVÁ Helena Út 7,15 – 7,45 Čt 7,15 – 7,45
  KOSKOVÁ Hana St 9,05 – 9,50
  LANGPAULOVÁ Jana Po 8,10 – 8,55
  NĚMEČEK Jiří Čt 8,10 – 9,00
  PIPKOVÁ Adriana Po 13,00 – 14,35 Pá 8,10 – 9,50
  POLCEROVÁ Dana Pá 12,00 – 12,50
  SIGMUNDOVÁ Zdeňka Po 13,00 – 13,45
  TURKOVÁ Kateřina Čt 11,10 – 11,55
  VESELÝ Jindřich Út 11,10 – 11,55
  ŽÁČKOVÁ Anděla Po 7,15 – 7,45 St 7,15 – 7,45

  Upozornění pro strávníky školní jídelny

  V týdnu od 27. 8. – 31. 8. 2018 od 8,00 do 13, 00 hod. si vyzvedněte stravenky na měsíc září.


  Úřední hodiny o prázdninách

  Úterý 9-12 hod.


  Informace pro rodiče, kteří hradí stravné ze SPOROŽIROVÉHO ÚČTU

  Změna souhlasu k inkasu stravného ze sporožirových účtů

  Sdělujeme Vám tímto, že do 10.7.2018 je nutné provést změnu souhlasu k inkasu stravného ze sporožirového účtu. Důvodem je postupné omezení, zrušení některých služeb České spořitelny. Mezi rušené služby patří i sběrné účty.

  Je nutné provést následující operace:

  • Zrušit souhlas k inkasu pro účet 100024341 kód banky 0800
  • Dát souhlas k inkasu pro účet 6032521 kód banky 0100

  Nový souhlas k inkasu předat vedoucí školní jídelny p. Badžgoňové nejdéle do 13.7.2018.

  V případě, že nebude změna provedena a platba za stravu uskutečněna, nebude poskytnuta strava!

  Děkujeme Vám za spolupráci.

  S pozdravem

  Mgr. Miloš Fikar, ředitel ZŠ v.r.


  AKTIVNÍ PRÁZDNINY NA ZŠ KONEČNÉ

  I o prázdninách můžeš do školy

  (2 týdny zábavy a her)

  Komu je akce určena: Pro předškoláky a žáky 1.– 4. třídy (šk. r. 2017-18).

  Termín: I. 16. – 20. 7. 2018, II. 13. – 17. 8. 2018.

  Časová dotace: Po – Pá, 8.00 – 14.00 hod.

  Stravování: Vlastní zásoby.

  Pitný režim: Zajištěn (dle programu).

  Dozor: Pedagogický dozor po celý týden.

  Počet účastníků: Omezen (max. 30 dětí).

  Program (dle počasí) – změna vyhrazena: Zahájení a ukončení vždy v areálu školy.

  Cena: Kč 0,- (každý účastník si sám hradí případnou dopravu a vstupy – dle programu).

  Přihlášky: Na tel. č. 569 427 850 – kancelář ZŠ.

  I. termín: 16. - 20. 7. 2018

  Datum Po 16. 7. Út 17. 7. St 18. 7. Čt 19. 7. Pá 20. 7.
  Dozor p. Hlaváčová
  p. Kučerová
  p. Choutková
  p. Beranová
  p. Ďurta
  p. Tvrdíková
  p. Žáčková
  p. Gryčová
  p. Stojanová
  p. Polcerová
  p. Mičková
  Téma Havl. Brod a okolí Stvořidla Umělecká dílna Přibyslav Vlkovsko Lipnice n. S.

  II. termín: 13. - 17. 8. 2018

  Datum Po 13. 8. Út 14. 8. St 15. 8. Čt 16. 8. Pá 17. 8.
  Dozor p. Juráková
  p. Langpaulová
  p. Dobrovolná
  p. Fendrychová
  p. Zimmermannová
  p. Fialová
  p. Veselý
  p. Smažíková
  p. Sigmundová
  p. Pavlíková
  Téma "Kočičí den"s AJ BAN Havlíčkobrodskem Tradiční a netr.sporty Vycházka Pelestrov

  Aktivní prázdniny 18. 7. 2018

  Ve středu 18. 7. 2018 se koná výlet do Přibyslavi, kde navštívíme městské muzeum, keramickou dílnu a věž.

  Sraz v hale vlakového nádraží v 7.45 hodin. (Odjezd v 8.02 hod..)

  S sebou: sportovní oblečení a obuv, pláštěnku, svačinu, pití, 175,- Kč (na vstupy, jízdné, výrobek z kruhu, který obdržíte v září), kapesné, kartičku pojišťovny, souhlas s účastí na výletě (kdo ještě neodevzdal).

  Kontakt na pedagogický dozor během výletu 728 919 231.

  Bližší informace u Mgr. A. Žáčkové nebo vychovatelky školního klubu R. Tvrdíkové, popř. na emailové adrese RenataTvrd@seznam.cz.

  Návrat autobusem ke škole ve 14.00 hod.

  Souhlas rodiče


  Školní akademie


  Informace o zpracování osobních údajů

  Informace o zpracování osobních údajů


  10. Společenský večer SRPDŠ

  10. Společenský večer SRPDŠ při Základní škole Havlíčkův Brod, Konečná 1884 se bude konat 25.5.2018 v 19.00 hodin v restauraci U Panských vstupné 100,- Kč. Vstupenky možno zakoupit v kanceláři školy.


  Seznam žáků přijatých do 1.ročníku

  Seznam přijatých žáků


  Informace školní jídelny

  Informace školní jídelny


  Ředitelské volno

  Dne 30.4.2018 vyhlašuji z organizačních důvodů (seminář pro pedagogický sbor) ředitelské volno.

  Mgr. Jana Beránková


  Termín aktivních prázdnin

  I. termín: 16. - 20. 7. 2018

  II. termín: 13. - 17. 8. 2018


  Opět vyrážíme! S KONEČNOU NA CESTU NEKONEČNOU…

  Po metropolích Rakouska a České republiky tentokrát do Budapešti, hlavního města Maďarska. Exkurze proběhne ve středu 16. května a i tentokrát si budou muset žáci svou účast vybojovat splněním daných úkolů.


  Den otevřených dveří

  ZŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884 zve rodiče budoucích prvňáčků, rodiče žáků a veřejnost na Den otevřených dveří dne 13.3.2018 od 8:10 do 16:00 hod.

  Program

  8:10-10:00 hod.Keramika ŠDp. Petrlíková
  9:05-9:45 hod.Český jazyk 2., 4., 5.Dp. uč. Žáčková
  9:05-9:45 hod.Ukázková hodina pro MŠ v 1.A, 2.Ap. uč. Gryčová, p. uč. Polcerová
  11:10-11:55 hod.Zábavné míčové hry 4.Ap. uč. Klofáčová
  12:05-12:50 hod.Dílna čtení 5.Ap. uč. Beranová
  12:00-12:50 hod.Keramický kroužekp. Tvrdíková
  14:00-15:00 hod.Počítačový kroužekp. Tvrdíková
  14:10-15:40 hod.Klub deskových herp. uč. Němeček
  14:30-15:00 hod.Program eTwinning a Erasmus (žáci 7.A)pč. uč. Němcová, p. uč. Fialová
  15:00-16:00 hod.Točířský kroužekp. Tvrdíková
  15:00-16:00 hod.Zeměpisný kroužekp. Mičková

  Vážení rodiče,

  k 31.12.2017 končí funkční období členů Školské rady při Základní škole Havlíčkův Brod, Konečná 1884. Volby nových tří členů z řad zákonných zástupců žáků pro období 2018-2020 proběhnou 21.11.2017 v průběhu schůzek SRPDŠ.

  Návrhy na kandidáty pro práci ve ŠR, popř. přímý souhlas s kandidaturou lze podávat písemně na adresu školy či osobně u ředitelky školy nejpozději do 10.11.2017. Navrhovaný kandidát musí s kandidaturou písemně souhlasit. Formulář pro kandidaturu naleznete na webových stránkách školy, popř. jej vyplníte osobně ve škole.

  Mgr. Jana Beránková, ředitelka školy

  Přihláška kandidáta

  CESTOVATELSKÝ PROJEKT POKRAČUJE!

  exkurzí do Prahy dne 12. října 2017.

  Jako součást projektu tentokrát žáci vymýšlí jména pro naše maskoty! Výherci budou zveřejněni na začátku října. Držíme všem žákům palce :)


  Nabídka zajímavého kroužku

  Veselá věda - kroužky zábavných “skorovědeckých” pokusů z chemie, fyziky a biologie pro děti z 1. stupně ZŠ (1.-5. ročník). Více informací na: www.veselaveda.cz

  1x týdně, 60 minut, 15 lekcí za pololetí, 90 Kč/hod. = 1350,- Kč

  Kroužek by probíhal ve spolupráci s letory z Veselé vědy odpoledne po vyučování přímo ve škole. Materiál a pomůcky jsou v ceně. Zájemci nechť se hlásí třídnímu učiteli. V případě zájmu bychom vybrali termín konání kroužku a dohodli se s lektory z Veselé vědy.


  Konzultační hodiny – školní rok 2017/2018

  Jméno pracovníka Konzultační hodiny
  BERANOVÁ Martina Út 7,15 – 7,45 Čt 7,15 – 7,45
  DOBROVOLNÁ Helena Po 12,00 – 13,00 Út 13,45 – 14,15
  ĎURTA Jozef Po 14,30 – 15,30
  FENDRYCHOVÁ Renata Po 10,15 – 11,00
  FIALOVÁ Magda St 9,00 – 10,00
  GABLECHOVÁ Jaroslava Čt 9,05 – 10,00 Pá 10,00 – 11,00
  GRYČOVÁ Dana Út 7,30 – 8,00 Čt 7,30 – 8,00
  HLAVÁČOVÁ Markéta Út 13,00 – 13,45
  KLOFÁČOVÁ Helena Út 7,15 – 7,45 Čt 7,15 – 7,45
  LANGPAULOVÁ Jana Čt 8,00 – 9,00
  NĚMCOVÁ Jaroslava St 12,00 – 12,45
  NĚMEČEK Jiří St 10,15 – 11,00
  PAVLÍKOVÁ Kateřina Po 9,00 – 10,00
  PIPKOVÁ Adriana Po 13,30 – 14,45 Út 11,00 – 13,00
  POLCEROVÁ Dana Po 7,00 – 7,45 Čt 12,00 – 12,45
  SIGMUNDOVÁ Zdeňka Út 13,00 – 13,45
  STOJANOVÁ Kateřina Út 7,15 – 7,45 Čt 7,15 – 7,45
  VESELÝ Jindřich Út 11,10 – 11,55
  ŽÁČKOVÁ Anděla Po 7,15 – 7,45 Pá 7,15 – 7,45

  Prodej a výdej stravenek na měsíc září

  Prodej a výdej stravenek na měsíc září proběhne od 29.8. 2017 v čase 8.00 – 13.00 hodin.


  AKTIVNÍ PRÁZDNINY NA ZŠ KONEČNÉ

  I o prázdninách můžeš do školy

  (2 týdny zábavy a her)

  Komu je akce určena: Pro předškoláky a žáky 1.– 4. třídy (šk. r. 2016-17).

  Termín: I. 17. – 21. 7. 2017, II. 14. – 18. 8. 2017.

  Časová dotace: Po – Pá, 8.00 – 14.00 hod.

  Stravování: Vlastní zásoby.

  Pitný režim: Zajištěn (dle programu).

  Dozor: Pedagogický dozor po celý týden.

  Počet účastníků: Omezen (max. 30 dětí).

  Program (dle počasí) – změna vyhrazena: Zahájení a ukončení vždy v areálu školy.

  Cena: Kč 0,- (každý účastník si sám hradí případnou dopravu a vstupy – dle programu).

  Přihlášky: Na tel. č. 569 427 850 – kancelář ZŠ.

  I. termín: 17. - 21. 7. 2017

  Datum Po 17. 7. Út 18. 7. St 19. 7. Čt 20. 7. Pá 21. 7.
  Dozor p. Pipková, p. Mičková p. Žáčková, p. Tvrdíková p. Beranová, p. Ďurta, p. Pavlíková p. Gryčová, p. Sigmundová, p. Langpaulová p. Klofáčová, p. Petrlíková, p. Choutková
  Téma Olympijské hry Turistický výlet - Polná ZOO Jihlava Výlet Vlkovsko Výlet Pelestrov

  II. termín: 14. - 18. 8. 2017

  Datum Po 14. 8. Út 15. 8. St 16. 8. Čt 17. 8. Pá 18. 8.
  Dozor p. Fialová, p. Němcová, p. Zimmermannová p. Dobrovolná, p. Fendrychová p. Veselý, p. Němeček p. Stojanová, p. Polcerová p. Gablechová, p. Tvrdíková
  Téma Výlet Pelestrov Galerie HB, výtvarná dílna Netradiční sporty Výlet Ronovec Keramické tvoření

  Aktivní prázdniny 18.7.2017

  Aktivní prázdniny 18.7.2017


  „S Konečnou na cestu nekonečnou…“

  CESTOVATELSKÝ PROJEKT ZAHÁJEN!

  výletem do Vídně ve čtvrtek 25.5.2017.

  Ještě jednou dík Josefu Pecnovi (8.C) za název projektu, Věře Vondrákové (7.C) za logo projektu a Nikole Zobačové (9.A) za motto projektu.


  Platbě obědů ve školní jídelně

  Od 1.5.2017 musí být veškeré platby za obědy provedeny svolením k inkasu z běžného účtu, převodem z účtu nebo zaplacením složenky a donesením potvrzení o zaplacení. Od tohoto data zaniká možnost platit obědy v hotovosti.

  Bez dokladu o zaplacení obědů nebude dítěti oběd vydán.


  Seznam přijatých žáků

  Seznam přijatých žáků

  Velikonoční dílny

  Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 zve rodiče s dětmi dne 8. dubna 2017 od 09,00 hod. na velikonoční dílny zaměřené na výrobu velikonočních dekorací.


  Jarní louka - výtvarná soutěž

  Školní knihovna a školní klub vyhlašují jarní výtvarnou soutěž na téma: Jarní louka

  Své výtvory odevzdávejte do konce dubna ve školní knihovně/ve školním klubu.

  Vaší fantazii se meze nekladou :) (libovolný formát, technika, styl…).

  Nejlepší práce budou odměněny.


  Den otevřených dveří

  ZŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884 zve rodiče budoucích prvňáčků, rodiče žáků a veřejnost na Den otevřených dveří dne 14. 3. 2017 od 8:10 do 16:00 hod.

  Program:

  8:10 – 10:00 hod.keramika ŠDp. Petrlíková
  9:00 – 10:00 hod.český jazyk 4.Cp. uč. Žáčková
  9:00 – 10:00 hod.ukázková hodina p. uč. Gryčová
  pro MŠ v 1.A, 2.Ap. uč. Stojanová
  9:00 – 10:00 hod.matematika 5.A p. uč. Polcerová
  10:00 – 11:00 hod.pracovní činnosti 4.Cp. uč. Žáčková
  10:00 – 11:00 hod.točířský kroužekp. Tvrdíková
  12:00 – 12:50 hod.keramický kroužekp. Tvrdíková
  12:05 – 12:50 hod.dílna čtení 4.Ap. uč. Beranová
  13:00 – 13:45 hod.výtvarný kroužek 3.Ap. uč. Klofáčová
  14:20 – 15:20 hod.tělesná výchova 8. ,9.A p. uč. Čáp
  15:00 – 16:00 hod.tvoříme, vyrábíme ŠD p. uč. Langpaulová
  15:00 – 16:00 hod.divadelní kroužekp. Tvrdíková

  Zimní město/vesnice

  Školní knihovna a školní klub vyhlašují výtvarnou soutěž na téma: Zimní město/vesnice

  Své výtvory odevzdávejte do konce února ve školní knihovně/ve školním klubu. Vaší fantazii se meze nekladou :).

  Nejlepší práce budou odměněny.
  VÁNOČNÍ DÍLNY

  Zveme rodiče s dětmi na vánoční dílny dne 26. 11. a 10. 12. v 9 hod.

  Program:

  26. 11.

  • výroba vánoční keramiky (20,- Kč)
  • pečení perníčků (20,- Kč)
  • výroba adventních věnců a dekorací
  (potřeby k výrobě lze koupit na místě)

  10.12.

  • zdobení napečených perníčků
  • výroba zvonečků z pedigu
  • vánoční dekorace z papíru

2022 © Ing. Milan Švejda | Araweb.cz | SveSve@seznam.cz | 737 911 308