Základní škola
Konečná
Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884, tel.: 569 427 850, e-mail: zskon@hbnet.cz
Právě se nacházíte zde: Dokumenty >> Provozní řád hřiště

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ

Všeobecná ustanovení

 1. Provozovatelem hřiště je Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884.
 2. Hřiště slouží k provozování sportovní činnosti žáků, pracovníků školy a veřejnosti.
 3. Přístup na hřiště je možný pouze vstupní branou vedle travnaté plochy a po chodníku.
 4. Vstup na hřiště je povolen jen v době určené pro provoz veřejnosti.

Provoz a správa hřiště, dodržování bezpečnosti, ochrana majetku

 1. Za plynulý provoz hřiště odpovídá správce.
 2. Objednat si jednorázový či dlouhodobý pronájem lze na telefonním čísle školy 569 427 850 nebo u správce na čísle 603 882 826. Nelze-li ze strany objednavatele dodržet smluvený čas, je nutné toto včas oznámit.
 3. Uživatelé hřiště jsou povinni:
  • řídit se pokyny správce
  • na víceúčelové hřiště vstupovat pouze ve vhodné sportovní obuvi (nepřípustné jsou všechny druhy kopaček)
  • neničit zapůjčené vybavení (sloupky, sítě, branky, míče atd.), jakoukoli závadu na zařízení hřiště okamžitě nahlásit správci, úmyslně způsobené škody odstranit na vlastní náklady
  • zachovávat na hřišti pořádek a čistotu
  • chovat se v prostoru hřiště tak, aby neohrozili zdraví své ani ostatních.
 4. V areálu hřiště je zakázáno:
  • používat jiné než přístupové cesty
  • znečišťovat nebo poškozovat plochu hřiště, vstupovat na hřiště mimo vyhrazenou provozní dobu
  • kouřit, konzumovat alkohol, užívat návykové látky všeho druhu, manipulovat s ohněm
  • jezdit na kole, kolečkových bruslích a skateboardu
  • odhazovat žvýkačky
  • vstupovat do areálu se psy
  • konzumovat nápoje ve skleněných obalech
  • odhazovat odpadky mimo popelnice
  • přelézat plot kolem areálu
  • narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem.
 5. Každý uživatel provozuje sportovní aktivity na hřišti na vlastní nebezpečí.
 6. Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé na hřišti.
 7. Provozovatel neodpovídá za případnou ztrátu věcí odložených v prostoru hřiště.
 8. Provozní doba pro veřejnost:
 9.   pondělí - čtvrtek pátek soboty a neděle
  duben 16,00 – 19,00 15,00 – 19,00 9,00 – 19,00
  květen 16,00 – 20,00 15,00 – 20,00 9,00 – 20,00
  červen 16,00 – 21,00 15,00 – 21,00 9,00 – 21,00
  červenec   9,00 – 21,00   9,00 – 21,00 9,00 – 21,00
  srpen   9,00 – 20,00   9,00 – 20,00 9,00 – 20,00
  září 16,00 – 20,00 15,00 – 20,00 9,00 – 20,00
  říjen 16,00 – 19,00 15,00 – 19,00 9,00 – 19,00
 10. Vstupné a půjčovné:
 11. Děti a rodiče s dětmizdarma
  Dospělí100,- Kč/hodina/hřiště
  Síť na volejbal/tenis 25
  Tenisová raketa 20
  Florbalová hůl 20
  Florbalová branka 15
  Pásmo 5
  Míč na tenis 5
  Míč na florbal 5
  Míč na volejbal 5
  Míč na házenou 5
  Míč na fotbal 5
  Míč na basketbal 5

Závěrečná ustanovení

 1. Každý uživatel je povinen dodržovat tento provozní řád a musí se řídit pokyny zaměstnanců provozovatele a správce.
 2. V případě nedodržení ustanovení provozního řádu je správce oprávněn uživatele ze hřiště vykázat.
 3. Poškozování zařízení hřiště nebo narušování občanského soužití je správce oprávněn oznámit Městské policii a vyžádat si její zásah.
 4. Lékárnička je uložena u správce hřiště.
 5. Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele hřiště a nabývá platnosti od 1.7.2020.

 

V Havlíčkově Brodě 1.7.2020                                                       Mgr. Jana Beránková

                                                                                                              ředitelka školy
2021 © Ing. Milan Švejda | Araweb.cz | SveSve@seznam.cz | 737 911 308