Základní škola
Konečná
Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884, tel.: 569 427 850, e-mail: zskon@hbnet.cz
Právě se nacházíte zde: O škole >> Rozvrh 1. stupně
1.A
ČJ Gr M Gr ČJ Gr PRV Gr
ČJ Gr M Gr HV St TV Gr
ČJ Gr Aj Gr Vv Gr ČJ Gr
Tv Gr ČJ Gr M Gr ČJ Gr
ČJ Gr M Gr Gr ČJ Gr
2.A
PRV Po ČJ St M St AJ St ČJ St
ČJ St M St Gr ČJ St
ČJ St PRV Po M St HV St
ČJ St M St ČJ St TV St VV St
ČJ St TV St M St ČJ St
3.A
ČJ Kl M Kl AJ Kl ČJ Kl TV Kl
ČJ Kl M Kl AJ Kl ČJ Kl HV Kl
ČJ Kl M Kl PRV Kl ČJ Kl Gr
ČJ Kl M Kl AJ Kl VV Kl TV Kl
ČJ Kl M Kl PRV Kl ČJ Kl
3.B
ČJ Si M Si AJ Si ČJ Si PRV Si
ČJ Si TV Si M Si VV Fe Gr
ČJ Si M Si TV Si AJ Si ČJ Si
ČJ Si M Si ČJ Si PRV Si HV Si
ČJ Si M Si AJ Si ČJ Si
4.A
AJ St/
Be
M Be ČJ Be VV Fe VV Fe ČJ Be
ČJ Be M Be Be Be ČJ Be
ČJ Be TV Be VL Be M Be AJ St/
Be
ČJ Be TV Be M Be HV Be ČJ Be
ČJ Be VL Nm M Be Be AJ St/
Be
5.A
AJ Fi/
ČJ Po M Po VL Po VV Po VV Po
ČJ Po M Po ČJ Po AJ Fi/
IN Ga/
Ďu
ČJ Po Ve M Po TV Po Po
Fh ČJ Po M Po ČJ Po VI Po HV Po
ČJ Po M Po TV Po Po AJ Fi/
3.C, 5.C
M Pa AJ ČJ Pa TV Pa Ve VL Pa
AJ ČJ Pa M Pa ČJ Pa IN Ga/
Ďu
ČJ Pa Ga M Pa HV Pa VL Pa
ČJ Pa M Pa ČJ Pa VV Pa VL Pa
TV Pa AJ Ve M Pa ČJ Pa
4.C
ČJ Ža M Ža AJ Nm Ža VL Ža
ČJ Ža M Ža ČJ Ža Ža TV Ža VV Ža
ČJ Ža M Ža ČJ Ža HV Pa VL Ža
AJ Nm ČJ Ža TV Ža M Ža VV Ža
ČJ Ža M Ža ČJ Ža AJ Nm Ža
2017 © Ing. Milan Švejda | Araweb.cz | SveSve@seznam.cz | 737 911 308