ZŠ a MŠ
Konečná
Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884, tel.: 569 427 850, e-mail: zskon@hbnet.cz
Právě se nacházíte zde: Poradenské služby >> Aktuality

Vloženo: 28.11.2013, počet přečtení: 2749

Přípravy na přijímací řízení do SŠ

Přípravy na přijímací řízení žáků do SŠ zahájeny.

V září obě třídy žáků 9. ročníku navštívily Informační poradenské středisko na Úřadu práce. Zde proběhla beseda zaměřená na profesní orientaci.

vycházejících žáků. Získali přehled o různých studijních oborech, o novinkách v přijímání na střední školy. Na všechny dotazy dětí podrobně a srozumitelnou formou odpovídala pracovnice střediska paní Mgr. Ing. Jana Šachová, za což jí patřilo naše poděkování.

5. listopadu se žáci 9.tříd za doprovodu pedagogů vypravili na Přehlídku středních škol, kde získali informace o studiu na různých školách a mohli jejich nabídky porovnávat a vybírat si pro budoucí studium tu školu( nebo školy), jejich prezentace je zaujala. Celá řada pedagogů škol a učilišť přicházejí i k nám do školy a žákům ve třídách předávají informace i tištěné podobě.

Dne 19.11. před třídními schůzkami proběhlo setkání rodičů žáků 9. tříd s výchovnou poradkyní a zástupci SŠ z našeho města,kteří projevili zájem představit možnosti studia na konkrétní školy. Od výchovné poradkyně dostal zákonný zástupce dítěte pro budoucího studenta zápisový lístek a jako bonus jednu přihlášku ke studiu a Atlas škol kraje Vysočina. V Atlasu jsou uvedeny důležité informace týkající se studia na všech SŠ našeho kraje.

Následující den sedmička deváťáků zavítala do místního gymnázia u příležitosti DOD této školy. Pro žáky byl připraven zajímavý program, kterým nás provázeli studenti a učitelé.Přijal nás pan ředitel Mgr. Bouchal, který žáky přivítal a pozval do školy ještě na odpoledne. Od 15 hodin proběhly Přijímací zkoušky na nečisto,kterých se většina z dětí zúčastnila.

Věra Široká

2022 © Ing. Milan Švejda | Araweb.cz | SveSve@seznam.cz | 737 911 308