ZŠ a MŠ
Konečná
Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884, tel.: 569 427 850, e-mail: zskon@hbnet.cz
Právě se nacházíte zde: Poradenské služby >> Metodik prevence

Školní metodik prevence

Školní metodik prevence: Mgr. Jarmila Čapková

Konzultační hodiny

čtvrtek 9 - 10 hodin (kdykoliv po ústní či telefonické domluvě)
pro žáky: kdykoliv v průběhu dopoledního vyučování

Telefon: 569 427 850
Email: jcapkova@zskon.cz

Náplň práce: (dle vyhlášky č. 72/2005 Sb.)

 • tvorba preventivního programu školy
 • koordinace aktivit školy zaměřených na prevenci rizikového chování
 • metodické vedení pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování
 • koordinace spolupráce školy s orgány a organizacemi zajišťujícími prevenci rizikového chování
 • kontaktování odborných pracovišť v případě výskytu rizikového chování
 • ve spolupráci s třídními učiteli zachycování varovných signálů spojených s možností vzniku rizikového chování
 • práce s žáky s projevy rizikového chování (ve spolupráci s třídními učiteli), poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům

S čím mohu pomoci:

 • nabízím pomoc žákům a jejich zákonným zástupcům, popřípadě mohu doporučit nebo zajistit péči odborného pracoviště v případě možnosti vzniku nebo výskytu rizikového chování

Rizikovým chováním se rozumí:

 • agresivní chování - agrese, šikana, kyberšikana (šikana využívající informační a komunikační technologie – internet, mobilní telefon), násilí, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie (strach z cizinců a odlišných kultur), homofobie (odpor či strach z homosexuálně zaměřených osob)
 • vandalismus, krádeže, sprejerství a další trestné činy a přečiny (ve vztahu k hmotným statkům)
 • záškoláctví a neplnění školních povinností
 • užívání všech návykových látek, netolismus (závislost na „virtuálních drogách“ – televize, počítač, mobilní telefon), gambling (závislost na hraní hazardních her)
 • rizikové sportovní aktivity
 • rizikové chování v dopravě
 • poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie)
 • negativní působení sekt
 • sexuální rizikové chování
2022 © Ing. Milan Švejda | Araweb.cz | SveSve@seznam.cz | 737 911 308