ZŠ a MŠ
Konečná
Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884, tel.: 569 427 850, e-mail: zskon@hbnet.cz
Právě se nacházíte zde: Poradenské služby >> Kde hledat pomoc

Kde hledat pomoc

Ve škole je k dispozici:

Výchovný poradce: Mgr. Adriana Pipková
Školní metodik prevence: Mgr. Jarmila Čapková

Mimo školu:

Pedagogicko psychologická poradna Havlíčkův Brod, Nad Tratí 335
tel. 569 422 171, ppp@hbnet.cz

Speciálně pedagogické centrum Havlíčkův Brod, Dobrovského 2915
tel. 569 428 925, spc.jitrenka@tiscali.cz

MiLuRa – rodinné centrum, Dobrovského 2915
tel. 723 433 158, rodinnecentrum.milura@seznam.cz

Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, Pod Příkopem 4, Jihlava
tel. 567 308 855, psychocentrum@volny.cz

informace o dalších psychologických službách u metodika prevence

Užitečné odkazy (pro žáky, pedagogy i rodiče):

www.iporadna.cz
www.prevence-info.cz
www.podaneruce.cz
www.prevcentrum.cz

Šikana, osobní bezpečí

www.linkabezpeci.cz
www.sikana.org
www.minimalizacesikany.cz

Kyberšikana, netolismus

www.e-bezpeci.cz
www.saferinternet.cz

Zneužívání návykových látek - drogy

www.odrogach.cz
www.drogy-info.cz

Zneužívání návykových látek - tabák

www.nekuratka.cz (pro děti 9 – 12 let)
www.tipni-to.cz (pro náctileté)
www.bezcigaret.cz
www.clzt.cz

Poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie)

www.linkabezpeci.cz
www.pppinfo.cz
www.anabell.cz
2022 © Ing. Milan Švejda | Araweb.cz | SveSve@seznam.cz | 737 911 308