ZŠ a MŠ
Konečná
Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884, tel.: 569 427 850, e-mail: zskon@hbnet.cz
Právě se nacházíte zde: Poradenské služby >> Výchovný poradce

Výchovný poradce

Výchovný poradce: Mgr. Adriana Pipková

Konzultační hodiny

úterý: 13.50 - 14.50
středa: 11.00 - 12.30

Telefon: 569 427 850, 731 631 568

Email: apipkova@zskon.cz

Náplň práce: (dle vyhlášky č. 72/2005Sb.)

 • kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další profesní cestě žáků (základní šetření k volbě povolání, poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků, spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a nabídka jejich služeb žákům)
 • vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, a příprava návrhů na další péči o tyto žáky
 • zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole
 • zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence
 • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům v otázkách integrace žáků, práce s nadanými žáky atd.
 • předávání odborných informací z oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy

S čím mohu pomoci:

 • předám žákům nejúplnější a nejaktuálnější informace z oblasti volby povolání
 • pomohu žákům s vyplněním přihlášky na střední školy, vysvětlím žákům i rodičům průběh přijímacího řízení
 • předávám a zapůjčuji různé materiály týkající se kariérového poradenství atd.
 • sleduji výrazné změny v chování a prospěchu dětí
 • spolupodílím se na řešení výchovných problémů ve spolupráci s třídním učitelem
 • sleduji žáky se speciálními poruchami učení a chování
 • řídím vypracování individuálně vzdělávacích plánů pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka
 • sleduji péči o talentované žáky a jejich zapojení do školních i mimoškolních aktivit
2022 © Ing. Milan Švejda | Araweb.cz | SveSve@seznam.cz | 737 911 308