Základní škola
Konečná
Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884, tel.: 569 427 850, e-mail: zskon@hbnet.cz
Právě se nacházíte zde: Projekty >>


Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách 2015

Naše škola se zapojila do projektu „Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách 2015“, na jehož financování se podílelo MŠMT, Kraj Vysočina a další partneři – viz logo výše. Škola obdržela dotaci ve výši 46 050,- Kč, za niž jsme pořídili 43 kusů stavebnice Roto z Vysočiny pro individuální práci žáků 2. tříd, 5 kusů stavebnice Merkur CLASSIC C04 a 5 kusů stavebnice Merkur M8 pro skupinovou práci žáků 6. – 9. tříd.

Cílem projektu je podpora zručnosti a tvořivosti žáků I. a II. stupně základní školy a zvýšení jejich zájmu o technické obory.

Pořízené stavebnice plně odpovídají výstupům ŠVP ZV Tvořivá škola, jenž je založen na principech činnostního učení. Rozvíjení pracovních kompetencí podporujeme výukou technických činností, čímž rozvíjíme technické myšlení a tvůrčí potenciál žáků, rovněž je motivujeme v možnostech uplatnění v technických oborech. Počítáme s jejich využitím v oblasti Člověk a jeho svět na I. stupni a v oblastech Člověk a svět práce a Člověk a příroda na II. stupni.

pol_vychova pol_vychova pol_vychova pol_vychova pol_vychova pol_vychova pol_vychova pol_vychova pol_vychova
2021 © Ing. Milan Švejda | Araweb.cz | SveSve@seznam.cz | 737 911 308